EU-eisen voor voertuigen voor speciale doeleinden aangepast

14 maart 2014

In de ETG-Richtlijn (Richtlijn 2007/46) staan in bijlage XI de voorschriften waaraan voertuigen voor speciale doeleinden moeten voldoen. Die bepalingen zijn aangepast met Verordening 214/2014 die vorige week gepubliceerd is.

Voertuigen voor speciale doeleinden hoeven voor een Europese TypeGoedkeuring niet, of niet volledig, aan alle Richtlijnen te voldoen.

In bijlage XI van Richtlijn staat een lijst waarin is aangegeven welke uitzonderingen, ontheffingen, en voorwaarden e.d. er zijn.

Die bijlage XI was oorspronkelijk onderverdeeld in 5 groepen van speciale doeleinden (5 aanhangsels): kampeerwagens/ambulances/lijkwagens, gepantserde voertuigen, voor rolstoelen toegankelijke voertuigen, overige voertuigen voor speciale doeleinden (inclusief caravans), en mobiele kranen; daaraan was al eerder een 6e groep toegevoegd: aanhangwagens voor het vervoer van uitzonderlijke lading.

Brussel heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in bijlage XI; een aantal definities van de groepen van voertuigen voor speciale doeleinden is aangepast, en in de lijst met technische eisen worden, in het kader van de GSR, nu niet meer alleen Richtlijnen genoemd, maar ook ECE-Reglementen.

De definitie van de groep voertuigen van aanhangsel:
- 4 is nu geworden: overige voertuigen voor speciale doeleinden (inclusief speciale groep, multifunctionele werktuigdragers en caravans)
- 6 is nu geworden: voertuigen voor het vervoer van uitzonderlijke ladingen

Nieuwe typegoedkeuringen van voertuigen voor speciale doeleinden moeten per 28 maart 2014 voor een ETG aan de aangepaste bepalingen voldoen; bestaande ETG’s moeten per 1 november 2014 voldoen.

Download
Verordening 214/2014 kunt u hiernaast downloaden.

Als het bovenstaande of de bijlage aanleiding is voor vragen of opmerkingen, kunt u daarover contact opnemen met Kees Pereboom