Aanpassingen in Nederlandse regelgeving voor kleine series

21 maart 2014

Nederland heeft voor alle voertuigen een mogelijkheid voor een nationale kleine serie goedkeuring. Op basis van ontwikkelingen in de EU komen daar wat wijzigingen in.

RDW logo

De EU kent een kleine serie –ETG voor personenauto’s; de van toepassing zijnde eisen staan vermeld in bijlage IV van de ETG-Richtlijn 2007/46.

Sinds 2012 kent de EU ook een kleine serie-ETG voor bestelauto’s (categorie N1); de eisen daarvoor zijn toegevoegd aan bijlage IV.

Nederland kent voor alle voertuigcategorieën een mogelijkheid voor een nationale kleine serie goedkeuring (NKS). De eisen daarvoor staan in bijlage IIIa van de Regeling Voertuigen, en er is een bijbehorende – door de RDW uitgegeven – ‘wijze van keuren NKS'.

Die wijzigingen in de EU zijn aanleiding om de Regeling Voertuigen aan te gaan passen m.b.t. de eisen voor kleine series.

Voor de eisen wordt de situatie dat:

  • voor kleine series van M1 en N1verwezen gaat worden naar bijlage IV – deel II (met daarin de kleine serie eisen M1 en N1) van de ETG-Richtlijn
  • voor de overige categorieën verwezen gaat worden naar bijlage IV - deel I (met daarin de ‘gewone’ eisen voor grote series) van de ETG Richtlijn.

Voor de ’wijze van keuren’ wordt de situatie dat:

  • M1 en N1 gekeurd worden conform de bepalingen in bijlage IV / de ETG-Richtlijn
  • voor de categorieën M2, M3, N2, N3, O de ‘wijze van keuren NKS’ komt te vervallen, en in plaats daarvan de ook bestaande ‘wijze van keuren individueel’ toegepast moet gaan worden (deze is op een aantal punten minder streng en/of vergaand dan de ‘wijze van keuren NKS’)

De wijzigingen in de Regeling Voertuigen zijn voorzien per 1 juli 2014.

Meer informatie
Als het bovenstaande of de bijlage aanleiding is voor vragen of opmerkingen, kunt u daarover contact opnemen met Kees Pereboom.