Aanpassingen in Beleidsbesluit BPM

28 maart 2014

De Wet op de BPM kent nog een aantal besluiten en regelingen waarin zaken nader worden uitgewerkt en toegelicht. Zo is er het Kaderbesluit BPM, het Uitvoeringsbesluit BPM, de Uitvoeringsregeling BPM, en het Beleidsbesluit BPM. Niet een heel erg overzichtelijk geheel.

Euro's

Het Beleidsbesluit is geactualiseerd; die aanpassing is gepubliceerd in de Staatscourant van 14 maart.

Om onduidelijke redenen heeft de Belastingdienst RAI Vereniging niet geïnformeerd over de aanpassing, en dus ook geen concept toegestuurd.

Het geactualiseerde Beleidsbesluit bevat onder meer:

  • Nieuwe bepalingen op het gebied van zitplaatsen in de laadruimte van een N1 die als werkplek worden gebruikt bij stilstaand voertuigen
  • Uitbreiding van de goedkeuring met niet verwijderbare permanente bouten en moeren i.h.k.v. de definitie van ‘op onverbrekelijke wijze’
  • Zaken in overeenstemming brengen met het beleidsbesluit MRB
  • Verduidelijkingen; waaronder op het gebied van de afzetbaarheid van containers, en de afmetingen van de laadruimte van een pick-up.


Meer informatie
Als het bovenstaande of de bijlage aanleiding is voor vragen of opmerkingen, kunt u daarover contact opnemen met Kees Pereboom.