Vlaanderen start LZV-proef

10 april 2014

De Vlaamse Overheid lanceert een proefproject met LZV's/Ecocombi’s. Daarmee wil zij het effect van deze voertuigen op haar wegennet en op de verkeersveiligheid kunnen beoordelen.

LZV
Snelwegennet

De voertuigen zullen in een eerste fase alleen mogen gebruikt worden op enkele trajecten op het Vlaamse autosnelwegennet en enkele hoofdwegen binnen een straal van 10 km daarvan. Bepaalde trajecten zijn uitgesloten, zoals de Grote Ring rond Brussel en de Kennedytunnel bij Antwerpen.

Op deze website staat alle informatie over het proefproject en de mogelijkheid en voorwaarden om deel te nemen.

Vergunning
Zo moet er uiterlijk per 31 mei 2014 een vergunning aangevraagd worden die geldig zal zijn voor twee jaar en eventueel kan worden verlengd met nog eens twee jaar, als het proefproject positief geëvalueerd wordt.

Nederland
Na een pilotperiode die in 2010 startte, zijn sinds begin 2013 LZV’s permanent op de Nederlandse weg toegelaten. LZV’s, ook wel ecocombi genoemd, zijn een efficiënte vorm van goederentransport. Nederland is daarin Europees koploper, met inmiddels ruim 800 voertuigen.

RAI Vereniging is groot voorstander van het inzetten van deze voertuigen, omdat het gebruik van minder belastend is voor het milieu en bijdraag aan een betere benutting van de wegcapaciteit. Zo kunnen LZV’s tot 60 procent meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen, wat een CO2-reductie van gemiddeld 27 procent kan opleveren en een kostenbesparing van 20 procent betekent.

Omdat er minder vrachtwagens nodig zijn, neemt ook de kans op ongevallen statistisch gezien af. Om de verkeersveiligheid te waarborgen moeten LZV-chauffeurs wel een extra examen afleggen en worden er eisen gesteld aan de voertuigen en routes. Ook hebben vervoerders een speciale ontheffing van de RDW nodig om met een ecocombi de weg op te mogen.

Grensoverschrijdend
Bottleneck voor ruimere inzet van LZV’s is nu nog dat elke EU-lidstaat zelf bepaalt wat de mogelijkheden van deze voertuigen op hun grondgebied zijn. RAI Vereniging is blij dat nu ook Vlaanderen een LZV-proefproject is gestart.

Meer informatie: Remco Tekstra