Wijziging Regeling Voertuigen per 1 juli 2014

11 april 2014

De regeling Voertuigen wordt aangepast per 1 juli 2014. Het betreft vooral de verwerking van een aantal Verordeningen.

RDW logo

Een belangrijk gevolg van de wijzigingen is dat voor de individuele toelating in NL en voor nationale kleine serie-goedkeuringen per 1 juli 2014 de eisen gelden van bijlage IV in de ETG-Richtlijn, en dat betekent het toepassen van de daarin genoemde Reglementen.

De laatste twee jaar is er een groot aantal Verordeningen gepubliceerd; o.a. Verordeningen in het kader van de GSR en ook wijzigingen in de ETG-Richtlijn 2007/46.

Door dat grote aantal en de inhoud ervan, heeft verwerking daarvan door IenM in de Nederlandse regelgeving vertraging opgelopen.

Met de nu komende wijziging van de Regeling Voertuigen (RV) - die per 1 juli 2014 in werking treedt - wordt een aantal van die Verordeningen alsnog verwerkt in de RV.

Het betreft inhoudelijk vooral verwerking van wijzigingen in de ETG-Richtlijn (definities en criteria voertuigcategorieën, voertuigtypen en carrosserietypen, toe te passen Richtlijnen, Verordeningen en ECE-Reglementen, en kleine serie-eisen), en de verwerking van Verordening 1230/2012 inzake maten en gewichten bij de typegoedkeuring.

Onder andere de volgende zaken worden aangepast:

  • Gewijzigde definities (o.a. voor aanhangwagen, bedrijfsauto, oplegger, trekker), en een aantal nieuwe definities
  • Wijzigingen in de eisen voor nationale kleine series en individuele toelating
  • De nieuwe definitie van ‘aanhangwagen met stijve dissel’ (en daaraan gekoppelde eisen mbt o.a. reminrichting, trekinrichting en aslast) is verwerkt in de permanente eisen
  • Gebruikseisen van voertuigen: o.a. bepalingen m.b.t. : dolly’s (met oplegger), bestreken baan, en maximale uitzwaai (met en zonder geheven as; ingeval van een gestuurde achterste as)
  • Nieuwe indeling van de bepalingen omtrent het maximale aanhangwagengewicht
  • EBS-remsysteem verplichting voor een samenstel van voertuigen bestaande uit een bedrijfsauto en dolly met oplegger
  • Wijze van vaststellen voertuigafmetingen (wat wordt niet meegerekend): met name het toestaan van opvouwbare aerodynamische voorzieningen van max. 50 cm aan de achterzijde van bedrijfsauto’s en aanhangwagens/oplegger met een GVW van meer dan 3500 kg.

Veel van de wijzigingen m.b.t. te hanteren eisen komen neer op het gaan verwijzen naar bijlage IV van de ETG-Richtlijn, waarin nu ook de op basis van de GSR toe te passen ECE-Reglementen en IM’n staan. Per saldo betekent dat dat voor de individuele toelating in NL en voor nationale kleine serie-goedkeuringen per 1 juli 2014 de eisen gelden van bijlage IV in de ETG-Richtlijn, en dat betekent het toepassen van de daarin genoemde Reglementen en IM’n.

De concept-tekst van de wijziging van de Regeling Voertuigen laat zich lastig lezen, omdat daarin alleen wordt aangegeven hoe een bepaald artikel gewijzigd wordt.

Download
Daarom heeft RAI Vereniging een document opgesteld waarin van de belangrijkste onderwerpen de huidige en nieuwe tekst naast elkaar staan en zo eenvoudig vergeleken kunnen worden, waardoor betekenis en consequenties mogelijk sneller inzichtelijker worden. Dat wordt voorafgegaan door een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.