Europees Parlement stemt over Richtlijn Maten en Gewichten en LZV's

18 april 2014

Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement plenair gestemd over de voorgestelde aanpassingen op de richtlijn ‘maten en gewichten’ en de aanpassingen die de behandelend EP-commissie (TRAN) hier op heeft voorgesteld.

Europees parlement

Kort samengevat heeft het EP de voorstellen voor toegestane maten en gewichten in grote lijnen ondersteund, maar heeft zij de voorgestelde verruimde toegang van LZV’s (langere en zwaardere vrachtwagencombinaties) afgewezen.

Teleurstellend
RAI Vereniging is teleurgesteld dat de mogelijkheden voor de (grensoverschrijdende) inzet van LZV’s niet worden geformaliseerd. Deze voertuigen kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënter en energiezuinger maken van het Europese wegtransport.

Zo kunnen LZV’s tot 60% meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen. Dit kan een CO2-reductie van gemiddeld 27% opleveren en een kostenbesparing van 20%. In Nederland worden LZV’s al op ruime schaal gebruikt; er zijn er inmiddels zo’n 800 in bedrijf.

Vorige week schreven wij dat ook Vlaanderen een proef met LZV’s is gestart.

Verkeersveiligheid?
Veel andere EU-lidstaten, niet zelden landen met een sterke spoorlobby, voelen echter weinig voor LZV’s waarbij zij meest de verkeersveiligheid als argument opvoeren. Om op dit punt helderheid te krijgen wil men wel een zogenaamde ‘impact assessment’ (effectentoets) uitvoeren, waarvan in 2016 terugkoppeling zou moeten plaatsvinden. Dat lijkt voor de korte termijn het hoogst haalbare.

Onderhandelingen EU
Deze uitgangspunten worden het kader voor de onderhandelingen tussen EP, Raad en Europese Commissie. Er lijkt weinig licht tussen de standpunten van de lidstaten en het EP te zitten, dus mogelijk gaan deze onderhandelingen snel. De Raad zal naar verwachting in juni een definitieve uitspraak doen over de voorstellen.

Amenderingsvoorstellen EP
Als wij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie (en dan met name bepalingen bij het voertuig) en door het EP aangenomen amendement-voorstellen vergelijken, zijn dit de belangrijkste zaken:

  • aerodynamische voorzieningen aan de achterzijde maximaal 50 cm (nu niet gedefinieerd; wel wordt in Commissievoorstel gezegd: 200 cm, tot nader order);
  • verbeteringen aan cabine voor de aerodynamica en veiligheid moeten verplicht worden (nu: worden toegestaan);
  • extra 15 cm voor (voertuigen voor transport van) 45ft containers alleen voor gecombineerd (en dus niet voor ‘intermodaal’) vervoer met aandeel wegvervoer aan begin en eind ieder max 150 km (met definitie van gecombineerd vervoer);
  • extra gewicht toestaan niet uitsluitend voor motorvoertuigen met hybride of elektrische aandrijving, maar voor alle alternatively fuelled vehicles (waarvan defitnitie wordt gegeven);
  • on board weeginstrumenten moeten niet bevorderd worden, maar verplicht gesteld worden;
  • toestaan van LZV’s door buurlanden die dat OK vinden: schrappen !! Eerst impact assesment.

 

Een gedetailleerde analyse van de amenderingsvoorstellen van het EP ten opzichte van het Commissievoorstel, kunnen leden opvragen bij Kees Pereboom.