Richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen na de zomer besproken

18 april 2014

De EU-richtlijn PBM die tot indirect doel heeft de veiligheid van motorrijders te vergroten door Europees geharmoniseerde eisen te stellen aan persoonlijke beschermingsmiddelen dateert uit 1989. De CE-markering moet de consument garanderen dat kleding voldoet aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn en verder uitgewerkt in CEN-normen.

Tijdens de recente vergadering van de PBM-werkgroep deelde de Europese Commissie mee dat het voorstel tot wijziging van de Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen na het zomerreces besproken zal worden met de Raad en het Europees Parlement (zogenoemde co-decisieprocedure).

Franse Alleingang
De voorzitter van de Working Group heeft, met name ook gericht aan de Fransen, duidelijk gemaakt dat in de tijd totdat de nieuwe standaard bekrachtigd is, lidstaten geen eigen standaard mogen hanteren. ACEM is deelnemer geworden in de PBM-WG van de Commissie en heeft dus bereikt dat de Franse norm niet erkend wordt.

ACEM
Het tweede doel van de ACEM-lobby was de overgangsperiode voor producenten om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. ACEM zal met de betrokken nationale organisaties (waaronder RAI Vereniging GT) en producenten nader de doelen en lobbystrategie bepalen om gedurende de co-decisie fase input te leveren.

Daarnaast zal de ACEM voorbeelden blijven verzamelen die aantonen dat de Fransen in strijd handelen met de regels voor de interne markt en de huidige richtlijn.

Meer informatie: Gemma Warmerdam