CO2-reductie nieuwe auto’s twee jaar voor op schema

1 mei 2014

Het Europees Milieu Agentschap (EEA) meldt dat de in 2013 verkochte nieuwe personenauto’s vier procent zuiniger zijn dan het jaar ervoor.

Fabriekspijp

Op basis van voorlopige gegevens stelt EEA vast dat de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer blijft dalen. Daarmee heeft de EU-vloot van nieuw verkochte auto's de wettelijke CO2-doelstelling voor 2015 nu al gehaald.

De gemiddelde CO2-uitstoot van in 2013 nieuw verkochte personenauto’s bedroeg 127 gram CO2 per kilometer, beduidend onder de doelstelling van 130 gram voor 2015.

"De gemiddelde vorig jaar verkochte auto was bijna 10 procent zuiniger dan in 2010, toen wij met onze monitoring zijn begonnen," zegt EEA-directeur Hans Bruyninckx. "Dat is goed nieuws, maar het personenvervoer is wel nog steeds verantwoordelijk voor een substantieel deel van de Europese broeikasgasemissies. Daarom moeten we blijven nadenken over alternatieve transportsystemen; de auto kan niet al onze problemen voor de 21 ste eeuw oplossen."

Nederland koploper
Uit onderzoek van IHS-Polk in opdracht van RAI Vereniging bleek ook al dat in de periode 2010-2013, mede onder invloed van lokale autobelastingen, de CO2-uitstoot in alle onderzochte markten gedaald. De gemiddelde daling beliep 21 gram/km.
In Nederland was die teruggang bijna tweemaal zo groot, namelijk 37,1 gram/km. Ter vergelijking: in Denemarken bedroeg de afname gemiddeld 20,7 gram, in Duitsland 20,1 gram en Groot-Brittannië 16,6 gram. Hekkensluiters waren Frankrijk en Italië, waar de gemiddelde CO2-reductie respectievelijk 13,9 en 12,3 gram per kilometer bedroeg.

Conformeren aan Europa
RAI Vereniging vindt dat Nederland met zijn koploperspositie in CO2-uitstoot de automarkt onnodig verstoort. De negatieve effecten die dit met zich meebrengt zouden helemaal niet hoeven optreden als ons land zich in de pas zou lopen met het Europese tempo. Dus laat Nederland niet mijlenver voorop lopen, maar met de andere EU-lidstaten toewerken naar die afgesproken 95 gram in 2021.

Enorme prestatie industrie 
Vergeleken met de gemiddelde uitstoot in 1995 van 186 g CO2/km bedraagt de reductie zelfs 31,7 procent. Een enorme prestatie van de Europese auto-industrie die, met en zonder wetgeving, zeer grote inspanningen heeft geleverd.

“Er zijn vele miljarden in R&D geïnvesteerd, waardoor de Europese personen- en bestelauto’s de schoonste ter wereld zijn,” onderstreept ACEA’s secretaris-generaal Erik Jonnaert. “Daar willen wij mee doorgaan, maar nu de meest effectieve maatregelen genomen zijn, vergt het bereiken van de doelstelling van 95 gram in 2020 steeds grotere technische investeringen met een afnemend resultaat in reductie.

Ik merk op dat de wettelijke doelstellingen van de een op de andere datum in werking treden. Logischerwijze moeten fabrikanten dan ver tevoren starten om deze te halen. Dat betekent, uit de aard van de regelgeving, dat er altijd sprake is van een bepaalde mate van 'over-achievement', die noodzakelijk is op weg naar het behalen van de doelen", besluit Jonnaert.

Meer informatie: Wijnand de Geus