Toepassing GSR in NL

23 mei 2014

De GSR bepaalt dat i.p.v. de Richtlijnen de overeenkomstige Reglementen toegepast moeten gaan worden. Er is nu meer duidelijkheid over de overgangsbepalingen en de uitzonderingen.

RDW logo

De GSR (Global Safety Regulation; Verordening 661/2009) schrijft voor dat de ECE-Reglementen moeten worden toegepast i.p.v. de Richtlijnen van de EU.

Dat geldt per 1 november 2014 voor nieuwe registraties van voertuigen met een typegoedkeuring (ETG of kleine serie – goedkeuring), en per 1 juli 2014 ook bij individuele toelatingen in Nederland. Echter, nog niet voor alle onderwerpen moet het betreffende Reglement al toegepast worden; veel Richtlijn-deelgoedkeuringen blijven nog geldig.

Yes/No
De EU heeft al in 2010 een lijst gepubliceerd met daarop de onderwerpen (onderdelen, aspecten) waarvoor na 1 november 2012 geldt dat de goedkeuring op basis van een Richtlijn nog uitgebreid kan worden. In dat document wordt per onderwerp met Yes of No het antwoord gegeven op de vraag ‘Is an extension of approval possible?. Dat document wordt daarom veelal aangeduid als het ‘Yes/No-document’. (hiernaast te downloaden)

De RDW heeft laten weten dat de lijst per 1 november 2014 ook gehanteerd wordt voor het vervallen of geldig blijven van een deelgoedkeuring: van onderwerpen met een ‘No’ vervalt de Richtlijn-goedkeuring, en bij onderwerpen met ‘Yes’ blijft de Richtlijn-deelgoedkeuring vooralsnog geldig. En per 1 juli 2014 wordt dit beleid ook gehanteerd bij individuele toelatingen.

Wat betekent dit in concreto?
Typegoedkeuringen vervallen per 1 november 2014 voor die (deel-) onderwerpen die met ‘NO ’staan aangeduid in het ‘YES/NO’ document. Voor de onderwerpen die met ‘YES’ staan aangeduid blijft de (deel-)typegoedkeuring geldig per 1 november 2014. (vervalt de goedkeuring op een deelaspect, dan vervalt per definitie ook de typegoedkeuring van het hele voertuig!)

Bij individuele toelatingen moet per 1 juli 2014 aan de eisen van de Reglementen worden voldaan, maar bestaande deelgoedkeuringen op basis van Richtlijnen die met ‘Yes’ staan aangeduid in het EU-document, mogen ook na 1 juli 2014 nog toegepast worden.

Voor restantvoorraad van voertuigen met een typegoedkeuring die per 1 november vervalt, mag de restantvoorraadregeling worden toegepast. Alle betreffende voertuigen met een CvO van voor 1 augustus 2014 mogen opgegeven worden in de restantregeling.

Bij individuele toelatingen in Nederland hoefde voor een bepaald onderwerp doorgaans niet aan de volledige Richtlijn te worden voldaan, maar slechts aan door de RDW bepaalde delen. Datzelfde geldt voor de ECE Reglementen; de RDW heeft in het document ‘individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ (voorheen: ‘wijze van keuren individueel’) per onderwerp aangegeven aan welke eisen van een Reglement per 1 juli 2014 voldaan moet worden.

Meer informatie: Kees Pereboom