Invoering T-rijbewijs uitgesteld

10 juli 2014

De invoering van het T-rijbewijs is uitgesteld; de verwachte invoerdatum is nu 1 juli 2015.

tractor in stad

De Eerste Kamer kan pas na het zomerreces besluiten over het wetsvoorstel, waardoor de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2015 niet meer haalbaar is.

Het T-rijbewijs is bedoeld voor bestuurders van landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS). Doel is om het aantal verkeersslachtoffers door deze voertuigen te verminderen.

RAI Vereniging is daarom al geruime tijd voorstander van de invoering van dit rijbewijs.

Meer informatie over het T-rijbewijs vindt u ook hier: www.rijksoverheid.nl