Nader informatie over toepassing GSR per 1 juli en 1 november

11 juli 2014

De GSR bepaalt dat i.p.v. de Richtlijnen de overeenkomstige Reglementen toegepast moeten gaan worden.

RDW logo

Daarover hebben alle leden op 23 mei een e-mail ontvangen, en er heeft een bericht gestaan in de nieuwsbrief van 23 mei.

In de tussentijd heeft de RDW nog nadere informatie bekend gemaakt over nationale goedkeuringen van remsystemen, stuurinrichtingen en brandstoftanks. En duidelijk is geworden dat het beleid voor Richtlijnen die vervangen worden door een Reglement, ook geldt voor Richtlijnen die vervangen worden door een Verordening (‘Implementation Measure’).

De GSR (Global Safety Regulation; Verordening 661/2009) schrijft o.a. voor dat voor de Richtlijnen die ingetrokken gaan worden per 1 november 2014, de overeenkomstige ECE-Reglementen moeten worden toegepast, of – als er geen overeenkomstig ECE Reglement is - de voor de Richtlijn in de plaats gekomen Verordening (IM: Implementing Measure).

Dat geldt per 1 november 2014 voor nieuwe registraties van voertuigen met een typegoedkeuring (ETG of kleine serie – goedkeuring), en per 1 juli 2014 ook bij individuele toelatingen in Nederland. Echter, nog niet voor alle onderwerpen moet het betreffende Reglement of de IM al toegepast worden; veel Richtlijn-deelgoedkeuringen blijven nog geldig. Dat geldig blijven van Richtlijn-goedkeuringen voor Richtlijnen die worden vervangen door een Reglement , wordt aangegeven in het zogenoemde Yes/No-document’ van de EU.

RAI Vereniging heeft een dergelijk document ook opgesteld voor de Richtlijnen die vervangen worden door een IM, zodat eenvoudig en eenduidig bekeken kan worden of Richtlijn-goedkeuringen wel of niet vervallen per 1 november 2014 bij voertuigen met een typegoedkeuring.

Bij individuele toelatingen worden de bepalingen van de GSR nu ook per 1 juli toegepast, als gevolg van een wijziging van de Regeling Voertuigen.

In de nieuwe ‘individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ staan nu de eisen van de Reglementen en de IM’s. Het principe is dat daaraan voldaan moet worden, tenzij er een geldige EU-typegoedkeuring is voor een component (‘onderdeel/ technische eenheid’) , zoals bijvoorbeeld EU-goedkeuringen voor koppelingen.

Ook nationale goedkeuringen voor remsystemen, stuurinrichtingen en brandstoftanks mogen na 1 juli nog gebruikt worden. De geldigheid van deelgoedkeuringen na 1 november hangt vervolgens weer af van Yes/No.

Ledenmail
Het bovenstaande wordt allemaal (uitgebreider) behandeld in een e-mail die op 10 juli aan alle leden is gestuurd.

Daarin wordt ook ingegaan op de nieuwe eisen die de GSR introduceert (AEBS, LDWS, ESC, milieuprestaties banden). Die zijn ook verwerkt in de individuele toelatingseisen per 1 juli; voor voertuigen met een typegoedkeuring gaat op 1november 2014 een tweetal van die nieuwe eisen in voor nieuwe registraties: ESC voor bepaalde M3 en N3 met 2 of 3 assen, en eisen rolweerstand en rolgeluid voor banden (gemonteerd op voertuigen). 

Restantvoorraad
Voor restantvoorraad van voertuigen met een typegoedkeuring die per 1 november 2014 vervalt, mag de restantvoorraadregeling worden toegepast. Alle betreffende voertuigen met een CvO van voor 1 augustus 2014 mogen opgegeven worden in de restantregeling. Voor ‘losse’ componenten / onderdelen met een typegoedkeuring die vervalt geldt geen restantregeling.

Meer informatie: Kees Pereboom