Onderzoek effecten Autobrief 1 en scenario’s voor Autobrief 2

28 augustus 2014

De Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding van afdeling Auto’s heeft vorige week een uitgebreide toelichting gekregen van TNO/PRC dat onderzoek uitvoert naar de effecten van de maatregelen uit Autobrief 1. Daarbij kreeg zij ook inzicht in scenariostudies voor Autobrief 2.

Effecten 
Bij het vormgeven van de autofiscaliteit voor de komende jaren is het voor alle betrokkenen essentieel om te weten welke de effecten van de (fiscale) maatregelen van de afgelopen jaren zijn geweest.

Het gaat hier niet alleen markteffecten, maar ook de effecten op de overheidsinkomsten en de effecten op de daadwerkelijke CO2-reductie spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol.

Scenario's 
Daarnaast voert TNO/PRC, in opdracht van de overheid, enkele scenariostudies uit ter voorbereiding op Autobrief 2. Ook deze mogelijke scenario’s passeerden in de commissie Strategische Beleidsvoorbereiding de revue. Ondanks het feit dat deze scenario’s nog niets definitiefs zeggen over de mogelijke maatregelen in Autobrief 2, acht de commissie het wel wenselijk om nadere studie te doen naar de effecten van de scenario’s die nu worden doorgerekend.

Vergadering 
De commissie zal deze scenario's bespreken in een extra vergadering op maandag 1 september. Vervolgens doet zij verslag van haar bevindingen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van afdeling Auto's op 3 september. Uiteraard komt dit onderwerp ook uitgebreid aan bod in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 september.

Meer informatie: Wijnand de Geus