Versnelde kentekenaanvraag op basis van CvO

29 augustus 2014

De aanvraag van kentekens in Nederland voor voertuigen met een ETG gaat plaatsvinden op basis van het Certificaat van Overeenstemming (CvO).

RDW logo

Daarover is al eerder informatie verspreid en zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest. De ingangsdatum is nu 1 april 2015.

Bij de huidige werkwijze van de versnelde aanvraag (VI: versnelde inschrijving) wordt het kenteken verstrekt op basis van gegevens die de RDW in een typegoedkeuringsregister heeft.

Bij ETG’s kunnen er enorme aantallen versies en varianten zijn, wat het bijhouden van al die informatie in een typegoedkeuringsregister bemoeilijkt. En het gebruik van dat register brengt met zich mee dat bij ranges van bepaalde waarden, altijd één waarde gebruikt moet worden op het kentekenbewijs.

Het gaan gebruiken van het CvO als basis voor de verstrekking van het kentekenbewijs neemt die bezwaren en problemen voor een groot deel weg.

In de nieuwe werkwijze stuurt de fabrikant of importeur de gegevens van het CvO elektronisch naar de RDW volgens een standaardformat. Die gegevens worden dan opgeslagen, en opgehaald en gebruikt op het kentekenbewijs op het moment dat er voor het voertuig een kenteken wordt aangevraagd (op basis van het VIN-nummer). De RDW controleert nog wel of er ook een geldige ETG is voor het voertuig.

De RDW heeft al een aantal keren voorlichting gegeven over het project, onder andere bij de studiedagen over het ééndelige kentekenbewijs. En RAI Vereniging schenkt er onder meer aandacht aan in het Technisch Overleg Bedrijfsvoertuigen (TOB).

Meer informatie: Kees Pereboom