Tarieven RDW in 2015

19 september 2014

De concept-tarieven van de RDW voor 2015 zijn, op vertrouwelijke basis, al aan ons bekendgemaakt. Nagenoeg alle tarieven op het gebied van toelatingen en keuringen blijven hetzelfde als in 2014.

RDW logo

De tarieven van de RDW voor het komende jaar worden door de RDW volgens een vast patroon behandeld. Het concept wordt in september op vertrouwelijke basis aan de brancheorganisaties gestuurd, en dan in klein comité besproken met de branche (RAI Vereniging, BOVAG, TLN).

Commentaren vanuit de branche worden al dan niet nog meegenomen. Vervolgens wordt het voorstel van de RDW aan het Ministerie van I&M gestuurd, die dan maximaal 6 weken de tijd hebben om een reactie te geven. De RDW houdt doorgaans als uiterste reactie termijn van het Ministerie aan: half november.

Vrijwel ongewijzigd
Nagenoeg alle tarieven op het gebied van toelatingen en keuringen blijven hetzelfde als in 2014. Wel gaan de tarieven voor certificaten bij typegoedkeuringen met 3% omhoog.

Zodra het Ministerie haar goedkeuring heeft gegeven danwel er ander nieuws te melden is, zullen wij u daarover informeren. Officiële publicatie in de Staatscourant volgt dan eind december

Download
Leden van RAI Vereniging kunnen de concept-tarieven hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom