ACEA: krachtenbundeling stakeholders kan CO2-reductie bij trucks verdubbelen

25 september 2014

Bij de CO2-reductie van zware bedrijfsvoertuigen is een verdubbeling haalbaar, als alle stakeholders de krachten bundelen. Dat was de ACEA-boodschap tijdens de persconferentie bij de opening van de IAA.

Daar presenteerden de CEO’s van de Europese truckfabrikanten hun aanbevelingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot door de transportsector. Zij konden melden op schema te liggen met hun ‘Vision 20-20’, waarmee een brandstofbesparing voor nieuwe voertuigen met 20% in de periode 2005-2020 beoogd, wat een jaarlijkse reductie van 1.3% betekent. Dit werd ondersteund met onafhankelijk onderzoek van Transport & Mobility Leuven (TML).

Integrale aanpak
De industrie bepleit echter een nog ambitieuzere aanpak. “CO2-uitstoot wordt door veel meer bepaald dan het verbruik van nieuwe voertuigen,” verduidelijkte Wolfgang Bernhard, CEO van Daimler Trucks en voorzitter van ACEA’s Commercial Vehicle Board. “Trailer-ontwerp, alternatieve brandstoffen, logistiek en infrastructuur spelen daarbij ook een beslissende rol. Alle stakeholders zouden moeten worden gemobiliseerd voor een integrale aanpak van CO2-reductie.”

Onderzoek
Data uit het TML-onderzoek kwantificeert voor het eerst wat dat in de jaren 2014-2020 zou kunnen betekenen: 6% reductie door voertuiggebonden maatregelen, 2.5% door alternatieve brandstoffen en 13% bij de inzet van voertuigen. Dat vertaalt zich in een 20%-reductie van CO2- emissies door het wegtransport in de komende zes jaar, wat een jaarlijkse reductie betekent van 3.5%.

“Dat wil zeggen dat we, als we opschuiven van de ‘nieuwevoertuigenbenadering’ naar een intergrale aanpak, we de jaarlijkse reductiepercentage kunnen verdubbelen, van 1,3% nu naar een gemiddelde van 3,5%,” concludeerde Bernhard. “Dat is de beste manier om ons volledige potentieel om CO2-reductie op de Europese wegen te verwezenlijken.”

Specifiek
ACEA benadrukte in de persconferentie dat de trucksector vraagt om specifieke oplossingen. Geen enkele truck is immers gelijk aan de andere, geen enkele vracht is gelijk en daarop past dus ook niet één CO2-norm die voor alle vrachtauto’s geldt (zoals dat bij auto’s wel het geval is).

Ook zou veel ruimte moeten worden gegeven aan eco-combi's (LZV), waarvan proeven in Nederland, België en Zweden hebben aangetoond dat deze zeer effectief zijn en net zo veilig als 'gewone' vrachtwagens.

EU en CLCCR
De Europese Commissie heeft eerder dit jaar haar strategie voor CO2-reductie van zware bedrijfsvoertuigen bekend gemaakt.

Ook voor de Europese koepelorganisatie voor carrosserie- en trailerbouwers CLCCR is CO2-reductie een belangrijk dossier. Daaraan wordt gewerkt in de Special Working Groups (SWG) voor 'Trailers' en 'Bodies'. Eind vorig jaar was CLCCR voor haar vergadering te gast bij RAI Vereniging. Toen is onder meer uitvoerig gesproken over CO2-prestatie van speciale voertuigen en over het definiëren van referentievoertuigen voor toekomstige CO2-metingen.