Minister Schultz kiest voor kentekenplicht landbouwvoertuigen

10 oktober 2014

Minister Melanie Schultz schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zijn er voor kiest om alle landbouwvoertuigen en MMBS-en te gaan kentekenen, te beginnen met de voertuigen die harder kunnen rijden dan 25 km/h.

tractor in stad

De minister geeft hiermee uitvoering aan een wens van de Kamer. Een intensieve en langjarige lobby van RAI Vereniging en onder andere Transport en Logistiek Nederland TLN lag aan die keuze ten grondslag.

Gelijk speelveld
Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen, is blij met de keuze van de minister. “Hierdoor is er eindelijk sprake van een gelijk speelveld tussen tractoren en bijvoorbeeld kiepwagens als het gaat om kentekening en eisen aan de veiligheid.”

In haar brief aan de Tweede Kamer (download hiernaast) schrijft de bewindsvrouw:

"Alle LBT’s en MMBS’en, ongeacht het gebruik, waarmee de eigenaar op de openbare weg wil rijden, moeten worden voorzien van een kenteken, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 km per uur gereden kan worden. Geen kenteken is nodig voor voertuigen die uitgezonderd zijn van het T-rijbewijs (smaller dan 130 cm en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen etc) en voertuigen die niet zelfstandig op de openbare weg rijden, maar door de aard van het voertuig gebruikt worden voor het werken op afgezette weggedeelten, zoals asfalteermachines."

40 km
De Tweede Kamer had ook gevraagd aan Schultz of er mogelijkheden waren om versneld een snelheidsverhoging naar 40 km/u te realiseren.

De minister heeft hierover onder meer met de wegbeheerders en de politie gesproken en is tot de conclusie gekomen dat:

"Alles overwegende is een versnelde invoering van 40 km/u niet realistisch noch wenselijk en zal ik de verhoging van de maximum snelheid pas mogelijk maken zodra het kenteken is ingevoerd."

Meer informatie: Remco Tekstra