RAI Vereniging en partners wijzen Kamer nogmaals op knellende fiscale wetgeving fiets

21 oktober 2014

Volgende week vergadert de Tweede Kamer over het Belastingplan 2015. Op de agenda staat onder meer de Werkkostenregeling en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsfiets.

man in pak met bedrijfsfiets op weg naar werk

In de afgelopen weken is met verschillende Kamerleden intensief over de bedrijfsfiets gesproken en hebben we veel publiciteit gegenereerd rond dit onderwerp.

Brief Wiebes
Samen met BOVAG, Fietsersbond en Natuur & Milieu stuurden wij een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën (hiernaast als download). Wij dringen aan op een aparte regeling voor bedrijfsfietsen en op een oplossing rond het probleem met de leasefiets.

Deal
De sector spant zich stevig in aan om háár deel van de green deal ‘Fietsen naar het werk’ met de overheid na te komen, onder meer door het ontwikkelen van leaseconcepten, maar dat wringt ernstig met de plannen van de staatssecretaris voor de werkkostenregeling.

Vervolg
In het Wetgevingsoverleg Belastingplan 2015 spreekt de Tweede Kamer volgende week over het belastingplan en andere fiscale wetten, waarvan de Werkkostenregeling (WKR) onderdeel is. Het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets zou vanaf 1 januari 2015 verlopen via die WKR, waardoor de financiële ruimte in vergelijking met het bedrijfsfietsenplan in veel gevallen ernstig verkleind wordt. De week daarna reageert het Kabinet op de inbreng van de Kamer en de gestelde vragen. Vervolgens kan zij, al dan niet onder druk van de Tweede Kamer, voorstellen wijzigen.

Meer informatie: Quirijn Teunissen