Voorstel autobelastingen 2016: nog meer marktverstoring

28 oktober 2014

Nu de Autobrief 2.0 met een jaar is uitgesteld, heeft het ministerie van Financiën voor het 'tussenjaar 2016' enkele aanpassingen in de autobelastingen voorgesteld. Met name de nu voorgestelde aanpassing van de bijtellingscategorieën leidt tot forse extra marktverstoring. RAI Vereniging heeft een alternatief voorstel ontwikkeld.

Interview Wiebes RTL Z

In een extra ingelaste vergadering boog de Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding van afdeling Auto's zich vandaag over de Nota van Wijziging die staatssecretaris Wiebes naar de Tweede Kamer stuurde.

Ook presenteerde Wiebes zijn evaluatie over de werking van de autobelastingen in de afgelopen jaren.

CO2-grenzen en mrb
Als het aan het kabinet ligt, worden de CO2-grenzen voor de bpm aangescherpt op de manier, zoals die sinds 2012 wordt gehanteerd. Deze ingreep is volgens het kabinet budgetneutraal.

Elektrische voertuigen en mrb
Volledig elektrische voertuigen (FEV’s) en plug-in hybrides met maximaal 50 g/km CO2-uitstoot gaan in de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2016 een 'halftarief' betalen, en blijven zij vrijgesteld van provinciale opcenten. Eerder was bepaald dat deze auto’s vanaf 2016 het volle pond mrb zouden moeten betalen.

Bijtelling EV
De laagste bijtellingcategorie van 4 procent voor emissievrije voertuigen (FEV) wordt per 2016 geschrapt. Deze worden straks op 7 procent fiscale bijtelling aangeslagen. Voertuigen met een uitstoot van 1 tot en met 50 gram CO2 (PHEV) vallen per 2016 in het 14 procent tarief, in 2015 is dat nog 7 procent. Voertuigen met een uitstoot tussen 51 en 79 gram CO2 per kilometer komen per 2016 als het aan het kabinet ligt in de 20 procent categorie terecht. Alles boven de 79 gram valt per 2016 in de 25 procent bijtelling.

Lopende leasecontracten
Voor de bestaande contracten worden de oude bijtellingpercentages gerespecteerd, voor een looptijd van 60 maanden. Alle nieuw in te zetten auto’s van de zaak, met uitzondering van de 25 procent categorie, gaan dus méér bijtelling betalen. Dat levert de schatkist 37 miljoen euro op.

Méér marktverstoring
Wiebes' voorstel zorgt in 2016 voor méér, in plaats van minder marktverstoring. Voor een groot deel van de (zakelijke) markt gaat gelden: de volle 25%-bijtelling betalen óf kiezen voor de plug-in hybridevariant met 14%-bijtelling. Dat verschil in bijtelling is liefst 11-procentpunt, fors meer dan nu. De zakelijk rijder kan nu kiezen tussen een plugin-hybride met 7 procent of een zuinige dieseluitvoering van dezelfde auto, met 14 procent. Door deze verscherping zal de scheidslijn tussen ‘winnaars’ en ‘verliezers’ alleen maar groter worden.

Kleine auto

De staatssecretaris maakt kleine auto’s opnieuw duurder in 2016. In de laatste jaren is deze categorie auto’s al meermaals zwaarder belast. Voor een auto van rond de 10.000 euro gaat het al gauw om een bedrag van 2000 euro extra belasting.

Banenverlies

RAI Vereniging verwacht dat de voorstellen van Wiebes in Nederland zullen leiden tot het verlies van duizenden banen, bovenop het verlies aan banen dat nu al aan de orde van de dag is.

Alternatief voorstel RAI Vereniging
RAI Vereniging heeft een alternatief voorstel aan de Tweede Kamer gezonden, waarbij het huidige aantal bijtellingscategorieën behouden blijft, maar de onderlinge verschillen wel kleiner worden. Het alternatieve voorstel zorgt ervoor dat er meer keus is voor de zakelijke rijder, de onderlinge stapjes kleiner zijn in de bijtelling en de marktverstoring dus wordt beperkt. 

Dat voorstel bestaat uit twee elementen:

  • Een aanpassing van de bestaande vijf bijtellingscategorieën voor zakelijke rijders 
  • Het bevriezen van de CO2-grenswaarden voor 2016 op het niveau van 2015

 

Echt beleidsarm en budgetneutraal
Door de combinatie van deze twee elementen ontstaat een echte beleidsarme aanpak voor 2016 en RAI Vereniging is er van overtuigd dat dit voorstel budgetneutraliteit betekent. Precies die twee elementen die staatssecretaris Wiebes in zijn Nota van Wijziging zegt na te streven.

Ons voorstel ziet er uitgewerkt als volgt uit:

2016: voorstel Financiën

2016: alternatief RAI Vereniging

Bijtelling in 2015

0 g/km

7%

0 g/km

7%

0 g/km

4%

1 t/m 50

14%

1 t/m 50

14%

1 t/m 50

7%

51 t/m 79

20%

51 t/m 82

17%

51 t/m 82

14%

>79

25%

83 t/m 110

20%

83 t/m 110

20%

>110

25%

>110

25%

 

Beleidsarm
RAI Vereniging kiest voor het bevriezen van de CO2-grenswaarden op het niveau van 2015, omdat Nederland op dit moment al een van de laagste CO2-uitstootwaardes heeft in Europa. In 2013 was de gemiddelde uitstoot al 109 gram CO2. In Europa is de grens voor 2015 130 gram CO2 en in 2021 is de Europese grens vastgesteld op 95 gram CO2/km. Het bevriezen van de CO2-uitstootgrenzen is ook veel meer in lijn met het streven van de staatssecretaris naar een beleidsarm tussenjaar in 2016.

Bijtelling beperken
De keuze voor een alternatief systeem wordt ook ingegeven door het gegeven dat RAI Vereniging verwacht dat het voorstel van staatssecretaris Wiebes niet budgetneutraal zal zijn.  Door de enorme marktverstoring in 2016 zullen zakelijke rijders kiezen voor mogelijkheden om hun privébijdrage voor de auto van de zaak te beperken. Er wordt dan gekozen voor of een plug-in hybride auto of men kiest er voor om een 25%-auto te gaan rijden en die dan buiten de bijtelling te houden. Daarnaast wordt dan niet zelden ook gekozen om een oudere, en daardoor meestal minder zuinige en schone, privé-auto erbij te hebben.

'Tussenjaar'
Bij dit alles gaat het puur om een overbrugging tot 2017. Daarna moet het systeem van autobelastingen drastisch op de schop zodat we marktverstoring zo veel mogelijk uitbannen. Dat kan onder meer door de BPM af te bouwen naar nul en het aantal bijtellingscategorieën terug te brengen naar één, met een tijdelijke uitzondering voor auto’s met innovatieve technieken waar de infrastructuur nog voor op gang moet komen, zoals elektrische en waterstofauto’s.

Meer informatie: Wijnand de Geus