Hoorzitting Europees Parlement over ‘betalen naar gebruik’

30 oktober 2014

Het Europees Parlement houdt op 4 november een hoorzitting over ‘European road toll systems for private vehicles’.

Hoorzitting EP Anders Betalen

Initiatiefnemer is de commissie Vervoer en Toerisme (TRAN) van het Europees Parlement. Zij wil met deze hoorzitting informatie verzamelen over hoe daarover in de lidstaten wordt gedacht, welke de mogelijkheden en beperkingen zijn en welke ervaringen er al mee zijn opgedaan.

Op 4 november spreken, naast TRAN-leden, onder meer vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de internationale wegtransportorganisatie IRU en de koepelorganisatie van weggebruikers FIA, waarvan bijvoorbeeld de ANWB lid is.

Duidelijk is daarmee dat ook binnen de Europese Unie het model van ‘Betalen naar gebruik op de weg’ steeds nadrukkelijker begint te leven.

 

 

Anders betalen
RAI Vereniging is daarvan al heel lang voorstander en was destijds ook actief partner in het project ‘Anders betalen voor mobiliteit’. Uiteindelijk is betalen naar gebruik immers verreweg het meest billijke en minst marktverstorende systeem om belasting te heffen op (auto)mobiliteit.

Energieakkoord
Recent kwam ook dit onderwerp ter sprake bij het SER Energieakkoord. Vanwege de politieke gevoeligheid van dit onderwerp, dat door het huidige kabinet is ‘wegparkeerd’, is daarover deze weinig voortvarende passage opgenomen: “Met het oog op mogelijke invoering in de toekomst wordt verkend c.q. in kaart gebracht welke uitgangspunten en condities daarbij zouden moeten/kunnen gelden”.

Een kleine groep direct betrokken organisaties, waaronder RAI Vereniging, is wel weer het gesprek over anders betalen gestart, waarbij de ANWB als kartrekker optreedt.

Internationale belangstelling
Dit en vorig jaar heeft RAI Vereniging ook delegaties ontvangen van onze Belgische zusterorganisatie FEBIAC en van het Deense parlement en kabinet, om ervaringen met ‘anders betalen’ uit te wisselen.

Meer informatie: Cees Boutens