Kamerbehandeling fiets in Belastingplan 2015 stemt niet hoopvol

4 november 2014

Afgelopen maandag behandelde de Tweede Kamer opnieuw het Belastingplan 2015. Onderdeel daarvan is de werkkostenregeling en het vervallen van de bedrijfsfietsenregeling.

Tweede Kamer

Tijdens de eerste termijn van het zogenaamde wetgevingsoverleg vorige week gaven álle Kamerfracties aan belang aan fietsen en het stimuleren hiervan te hechten.

Amendement
De fracties van de SP en GroenLinks dienden zelfs een amendement in waarmee beoogd wordt een zelfstandige bedrijfsfietsenregeling in stand te houden.

Het amendement stelt voor om de zogenaamde vrije ruimte binnen de werkkostenregeling met 0,1 procentpunt te verlagen, zodat het daardoor bespaarde bedrag aangewend kan worden om de bedrijfsfietsenregeling in stand te houden.

Visie Wiebes
Afgelopen donderdag en maandag beantwoordde staatssecretaris Wiebes vragen van Kamerleden. Over de fiets zei hij dat hij de werkkostenregeling als een geschikt instrument beschouwt en vindt dat deze regeling meer dan voldoende ruimte voor de fiets biedt.

In aanvulling op de WKR kan de ook onbelaste reiskostenvergoeding, via het zogenaamde ‘cafetariamodel’, worden aangewend om een fiets aan te schaffen. Hij gaf aan dat hij niets ziet in een aparte fietsregeling en de dekking in het GroenLinks/SP-amendement niet wenselijk vindt.

Fietsvriend
Het 'statement' van Wiebes over zijn liefde voor de fiets willen wij u niet onthouden: “Ik vraag me af of de leden het in vriendschap voor de fiets winnen van mij. Als wethouder van Amsterdam was ik verantwoordelijk voor het fietsbeleid in dé fietsstad van de wereld. Waarom vindt een VVD'er de fiets belangrijk? De fiets is een individueel vervoermiddel, vrijwel subsidieloos, onbelast, maatschappelijk efficiënt, flexibel en hij geeft een ultieme keuzevrijheid in bestemmingen in grote steden zonder dat anderen er nadeel van ondervinden. Ik heb het fietsen altijd beschouwd als het toppunt van liberalisme!”

Stemming
Verschillende Kamerfracties gaven in hun tweede termijn aan nog steeds zorg te hebben om de positie van de fiets, maar een meerderheid lijkt de mogelijkheden als door de staatssecretaris geschetst voldoende te vinden en/of de tegenvoorstellen met bijbehorende dekking niet voldoende geschikt te vinden. Definitief weten we dit na de stemmingen over het Belastingplan die volgende week plaatsvinden.

Uiteraard zullen wij achter de schermen nog alles inzetten om alsnog een Kamermeerderheid achter het amendement van GroenLinks en SP te krijgen. De eerlijkheid gebiedt ons echter wel te zeggen dat de kansen op succes beperkt lijken. Daarom bekijken we ook welke ruimte de nieuwe regelingen wél bieden.

Meer informatie: Sacha Boedijn