Wiebes neemt autobelastingplan branche over

4 november 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën en regeringspartijen VVD en PvdA hebben het voorstel overgenomen dat RAI Vereniging dit weekend in een breedst denkbare coalitie opstelde.

Wiebes liet dat gisteravond weten in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Het plan leidt ertoe dat er in het ‘tussenjaar 2016’ vier bijtellingscategorieën overblijven: 4, 15, 21 en 25 procent.

 

 

Ernstige marktverstoring afgewend
In het branchevoorstel is dus de 18 procent-bijtellingscategorie geschrapt. Daardoor verdwijnt de dreigende ernstige marktverstoring rond de 80 gram CO2/km.

Volledig elektrische auto's blijven vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting en behouden 4 procent bijtelling. Voor plug-in hybrides (1-50 gram CO2) gaat een halftarief mrb gelden en deze krijgen 15 procent fiscale bijtelling.

Auto’s met 51 t/m 106 gram CO2/km vallen in de nieuwe categorie van 21 procent. Overige auto’s vallen in de 25 procent-categorie.

Breedst denkbare coalitie
Wiebes' eerste plan voor de autobelastingen in 2016 ondervond vorige week zeer grote weerstand van onder meer zijn eigen VVD. Met VVD en PvdA kwam hij afgelopen vrijdag tot een tweede plan, maar dat is gisteravond dus vervangen door de breedst denkbare coalitie, van RAI Vereniging, VNA, ANWB, BOVAG, VNO-NCW, MKB Nederland, Natuur & Milieu en Milieudefensie, zondagavond aan de Tweede Kamer stuurden.

Na een paar tumultueuze dagen kunnen we nu vaststellen dat er een goed compromis in de Tweede Kamer ligt. Dat komt tegemoet aan de wens van de branche om met minder marktverstorende klassen te werken, doet recht aan de afspraken in het Energieakkoord en is veel beter dan de voorstellen die eerder door de politiek waren ingediend.

Niet negeren
Wiebes uitte zich maandag direct enthousiast over het plan dat hij ‘ordentelijk’ noemde en ‘niet wilde negeren’. Het nieuwe plan brengt de, in het Energieakkoord, gestelde milieudoelen binnen bereik en kost de schatkist geen geld, aldus Wiebes. Ook houdt het rekening met de doelstelling om in 2020 circa 200.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen te krijgen en zorgt het voor 'meer continuïteit' op de automarkt.

Vervolg
De Tweede Kamer debatteert er volgende week over. Tot aanstaande woensdag kunnen Kamerleden schriftelijke vragen stellen. Gelet op de reacties van alle meest betrokken Kamerfracties kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat hier nog grote wijzigingen op gaan komen.