ESC bij individuele toelating

21 november 2014

ESC (Elektronisch Stabiliteits Controleprogramma) is voor nieuwe registraties van voertuigen met een typegoedkeuring verplicht geworden sinds 1 november 2014. Bij individuele toelatingen in Nederland eist de RDW het niet voor voertuigen van de categorie M2, M3, N2 en N3, maar wel bij de categorie O (aanhangwagens en opleggers).

RDW logo

Met de GSR (Global Safety Regulation) is – afhankelijk van de voertuigcategorie - een aantal nieuwe veiligheidsvoorzieningen verplicht geworden: o.a. LDWS, TMPS, AEBS, en ook ESC.

In art. 12 van de GSR wordt nader gedefinieerd welke voertuigen een ESC (Elektronisch Stabiliteits Controleprogramma) moeten hebben (de grote lijn is: N2 en N3 met 2 of 3 assen, O3 en O4 t/m 3 assen met luchtvering), en vervolgens gelden dan afhankelijk van specifieke kenmerken van de voertuigen een paar uitzonderingen voor de datum 1 november 2014.

Aan welke eisen een voertuig in Nederland moet voldoen bij individuele toelating, wordt geregeld in de ‘individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ die sinds 1 juli 2014 van kracht is. (bijgevoegd als bijlage)

De algemene bepalingen m.b.t. ESC staan in de GSR, maar inhoudelijk in Reglement 13 (remmen).

In de ‘individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ is dat onderwerp 9A (remsysteem van voertuigen en aanhangwagens). De tekst van onderwerp 9A is vooral een opsomming van een groot aantal punten uit R13 waaraan moet worden voldaan, waaruit niet (direct) valt op te maken of een individueel toe te laten voertuig nu wel of niet voorzien moet zijn van ESC.

Het zit als volgt: in 9A wordt bij punt 2 het punt 5.2.1.32 (van R13) uitgezonderd; dat betekent geen ESC-verplichting voor voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3 individueel.

In 9A bij punt 3 wordt 5.2.2.23 van R13 niet uitgezonderd, wat betekent dat een voertuig van de categorie O dus wél uitgerust moet worden met ESC.

De RDW zegt dat de reden hiervoor is dat een aanhangwagen modulair wordt opgebouwd en dat componenten voor een remsysteem eenvoudig zijn toe te voegen om alsnog ESC op het voertuig te krijgen. Bij een motorvoertuig ligt dat complexer.

Meer informatie: Kees Pereboom