Toezichtsbeleidsbrief RDW 2015

28 november 2014

De RDW kent een aantal erkenningen voor bedrijven. Daarop wordt ook toezicht gehouden. Hoe dat toezicht er uit ziet, wat overtredingen zijn en wat de sancties zijn, wordt uiteengezet in de ‘Toezichtsbeleidsbrief’ van de RDW. De versie van 2015 is onlangs gepubliceerd.

RDW logo

Voor het uitvoeren van verschillende activiteiten en taken kunnen bedrijven van de RDW een erkenning krijgen. Bekende erkenningen zijn die voor de APK, het inbouwen van LPG, en de (online registratie van de) Bedrijfsvoorraad.

Onder de Erkenning bedrijfsvoorraad hangt dan nog een aantal ander erkenningen, die echter ‘bevoegdheid’ worden genoemd. Zoals de bevoegdheid ‘Versnelde Inschrijving’ (voor fabrikanten / importeurs) en de bevoegdheid ‘Tenaamstellen Voertuigbedrijf’.

 

Toezicht RDW
Een erkend / bevoegd bedrijf is gerechtigd een aantal taken uit te voeren namens de RDW. Het uitvoeren van deze taken kent een grote verantwoordelijkheid. De RDW houdt hier toezicht op.

Hoe en waarom de RDW toezicht houdt, is vastgelegd in het toezichtbeleid. Hierin staan de regels die voor iedere erkenning gelden.

Dat toezichtsbeleid wordt jaarlijks gepubliceerd in de ’Toezichtsbeleidsbrief’ en door de RDW aan erkenninghouders gestuurd. De Toezichtsbeleidsbrief 2015 is vorige week gepubliceerd.

Download
Hiernaast kunt u het begeleidend schrijven van de RDW en het algemene deel (deel 1) van de Toezichtsbeleidsbrief downloaden. Wilt u ook andere delen ontvangen, laat u ons dat dan even weten.

Bent u een bedrijf met een RDW-erkenning, dan ontvangt u de gehele Toezichtsbeleidsbrief in principe van de RDW.

Meer informatie: Kees Pereboom