Wijze van vaststellen massaverdeling bij individuele toelating

5 december 2014

Bij de individuele toelating van voertuigen in Nederland moet ook aan de bepalingen voor aslastverdeling uit Verordening 1230/2012 voldaan worden. Hierover was veel onduidelijkheid; overleg met de RDW heeft inmiddels geleid tot meer helderheid over hoe en wat.

aslast

Zoals eerder in een nieuwsbericht gemeld, moeten de bepalingen van Verordening 1230/2012 (maten en gewichten bij de typegoedkeuring) ook worden toegepast bij de individuele toelating in Nederland. Dat staat in punt 48A van ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’ die sinds 1 juli 2014 van toepassing is.

Belangrijk punt uit VO 1230/2012 zijn de bepalingen omtrent ‘massaverdeling’, wat vooral neerkomt op een controle op aslastoverschrijdingen.

Opheldering
Doordat de RDW nog geen concrete invulling had voor deze controle, was er veel onduidelijkheid in de markt. Ook wisten veel mensen niet of het hier nu om wettelijke of technische maxima ging. Inmiddels is na overleg met de RDW de grote lijn van hoe en wat wel duidelijk geworden.

Download
In de bijlage die u hiernaast kunt downloaden wordt dit nader toegelicht.

Belangrijke aspecten zijn dat het gaat op technische maxima (dus niet om wettelijke maxima), en dat het alleen van toepassing is op voertuigen met een 1230/2012 typegoedkeuring.

Meer informatie: Kees Pereboom