Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW

18 december 2014

De ‘Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW' is op een aantal punten aangepast en nu gepubliceerd als ‘Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015'.

RDW logo

De beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten RDW (niet te verwarren met de ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’) is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor ontheffingen voor een exceptioneel transport op basis van artikel 149a, tweede lid Wegenverkeerswet 1994 (en gaat dus niet over LZV’s).

 

 

 

Wijzigingen
De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2013) betreffen onder andere:

  • vereenvoudiging in het aantal soorten ontheffingen dat de RDW afgeeft;
  • de incidentele ontheffing is maximaal 4 weken geldig nu er in overleg met alle betrokken partijen een digitale afstemprocedure ten aanzien van het feitelijk gebruik van de ontheffing is gerealiseerd;
  • vereenvoudiging op tal van punten;
  • een betere en gelijkwaardiger beoordeling en registratie van buitenlandse voertuigen die voor exceptionele transporten worden gebruikt.

Download

De ‘Beleidsregels ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015' zijn gepubliceerd in Staatscourant 35655 van 2014. De wijzigingen t.o.v. de versie van 2013 worden in de algemene en artikelsgewijze toelichting van de publicatie nader uiteen gezet. Een afdruk van Staatscourant 35655 kunt u hiernaast downloaden.

Behoud geldigheidsduur
De Beleidsregel 2015 treedt op 1 januari 2015 in werking, maar vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregel aangevraagde en verleende ontheffingen behouden hun geldigheid voor de geldigheidsduur van de desbetreffende ontheffing.

Meer informatie: Kees Pereboom