Wijzigingen in wijze van keuren individueel

9 januari 2015

Bij de individuele toelating van voertuigen hanteert de RDW de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’. Daarin is een aantal kleine wijzigingen aangebracht.

RDW logo

Tot aan 1 juli 2014 was er per voertuigcategorie de ‘wijze van keuren individueel’. Met de toepassing van de GSR per 1 juli 2014 is er één set gekomen voor alle voertuigcategorieën met als titel ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’.

Verduidelijkingen
In een aantal hoofdstukken daarvan zijn wijzigingen aangebracht per 1 januari 2015; deze wijzigingen zijn echter met name verduidelijkingen en volgens de RDW geen aanscherpingen van de eisen.

Download
Een afdruk van de 12 gewijzigde hoofdstukken kunt u hiernaast downloaden. In elk document staan de wijzigingen in blauw aangegeven.

Meer informatie: Kees Pereboom