RAI Vereniging blij met Benelux-initiatief LZV-proef

5 februari 2015

De Benelux werkt aan een verordening die een grote praktijkproef met de LZV of ecocombi tussen Nederland en België mogelijk moet maken. RAI Vereniging is daar blij mee en hoopt dat de proef zo snel mogelijk van start kan gaan.

LZV

Hiermee laat de Benelux zien dat het serieus is in haar ambitie om te fungeren als logistieke proeftuin voor Europa. Het lijkt er op dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel aan de proef willen meedoen. Een succesvolle praktijkproef moet uiteindelijk resulteren in het toestaan van grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's binnen de EU.

Nu nog staat de EU-regelgeving de inzet van ecocombi’s (vrachtauto's met een maximale lengte van 25,25 m en een maximum gewicht van 60 ton) weliswaar toe binnen de landsgrenzen, zoals Nederland doet, maar is (nog) niet duidelijk over grensoverschrijdende inzet. Veel landen staan het daarom niet toe. Na een pilotperiode die in 2010 startte, zijn sinds begin 2013 LZV’s permanent op de Nederlandse weg toegelaten, waarmee ons land, met inmiddels een kleine 1.000 voertuigen, Europees koploper is.

Milieuvriendelijker en efficiënter
“RAI Vereniging is fervent voorstander van het inzetten van deze voertuigen, omdat het gebruik ervan minder belastend is voor het milieu en bijdraagt aan een betere benutting van de wegcapaciteit,” vertelt Remco Tekstra, secretaris Speciale Voertuigen. “Zo kunnen LZV’s tot 60 procent meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen, wat een CO2-reductie van gemiddeld 27 procent kan opleveren en een kostenbesparing van 20 procent betekent.”

In Vlaanderen is vorige maand weliswaar een eerste proef van start gegaan, maar ook daarbij is vooralsnog geen grensoverschrijdend verkeer toegelaten; alle Nederlandse aanvragen om eraan deel te nemen werden dan ook direct afgewezen. Hopelijk verandert dit dus in Benelux-verband.

Kamervragen
De VVD-kamerleden Visser en Verheijen hebben ook kamervragen gesteld naar aanleiding van recente mediaberichten over LZV’s die aan de grens in de problemen komen omdat chauffeurs hun combinatie moeten splitsen.

Meer informatie: Remco Tekstra