NVWA vraagt aandacht voor melden van producten (mengsels) aan NVIC

5 maart 2015

Chemische producten kunnen bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Bedrijven die deze producten op de markt brengen zijn daarom wettelijk verplicht om informatie over de samenstelling en giftigheid aan te leveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

koelvloeistif

Nog lang niet alle bedrijven zijn goed op de hoogte van deze verplichting. Daarom vraagt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met een video aandacht voor het belang van productnotificatie bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het UMC Utrecht (NVIC) en de werkwijze daarbij.

Video
Deze voorlichtingsvideo is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven, waaronder RAI Vereniging en Eurol.

Adequate hulpverlening
Het NVIC informeert artsen en andere hulpverleners over de effecten en de behandeling van acute vergiftigingen met chemische producten. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat goede productinformatie bij hen aanwezig is. Als deze ontbreekt kan dit leiden tot een verkeerde risicoschatting en behandeling van de patiënt.

Zie ook ons Dossier Chemische stoffen

Meer informatie: Eugène Moerkerk