Overzicht van Europese regelgeving in ‘Rode Boekje’ RDW

6 maart 2015

Voor de verschillende voertuigcategorieën (vierwielige voertuigen, gemotoriseerde tweewielers, en land- en bosbouwvoertuigen) is veel internationale regelgeving; Richtlijnen van de EU en Reglementen van de ECE. Deze worden met grote regelmaat gewijzigd, gecorrigeerd, aangevuld en vervangen. De RDW geeft het ‘Rode boekje’ uit, met overzichten van en informatie over al die Richtlijnen en Reglementen.

Rode boekje

De afdeling Ontwikkeling Voertuig Reglementering (OVR) van de RDW is de afdeling waarvan de medewerkers Nederland vertegenwoordigen in het overleg in Brussel en Genève over Richtlijnen en Reglementen.

 

Rode Boekje
OVR geeft eens per jaar het zogenoemde ‘Rode Boekje’ uit (de eerste versies hadden een geheel rode omslag), met daarin handzame overzichten van Richtlijnen, Reglementen, nummers en onderwerpen daarvan, bijbehorende wijzigingen en aanvullingen, informatie over welke landen wat ondertekend hebben en in welke commissies wat behandeld wordt.

Download
Een nuttig naslagwerk, nu veel ECE Reglementen op basis van de GSR (General Safety Regulation) verplicht zijn geworden. De digitale versie van het Rode Boekje versie 1 september 2014 kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom