Positieve uitkomst onderzoek verkeersveiligheid LZV’s

9 maart 2015

Sinds 2001 is een steeds groter aantal LZV’s (ecocombi’s) op het Nederlandse wegennet toegelaten. Inmiddels zijn dat er zo’n 1.100. Naar verwachting zal dat aantal, maar ook het aantal routes waarop LZV’s rijden, verder groeien. De minister van Infrastructuur en Milieu houdt daarbij een vinger aan de pols, vooral bij de verkeersveiligheid, doorstroming en wegontwerp.

LZV

In haar opdracht heeft Arcadis monitoringsonderzoek uitgevoerd waarin ongevallen in de periode 2011-2013 zijn bekeken. Onlangs heeft minister Schultz de resultaten aan de Tweede kamer aangeboden.

 

LZV’s geen extra risico
Belangrijke conclusie daaruit is dat bij een groot aantal ongevallen de kenmerken die een vrachtwagen onderscheiden van een personenauto een rol spelen. Het gaat daarbij onder meer om de grotere dode hoek en de lagere acceleratiesnelheid. Deze verschillen spelen een grotere rol dan de verschillen tussen een LZV en een reguliere vrachtwagencombinatie. Ook onder kwetsbare verkeersdeelnemers vallen niet meer slachtoffers ten gevolge van de inzet van LZV’s.

Milieuvriendelijker en efficiënter
RAI Vereniging is blij met deze uitkomsten omdat zij al lange tijd voorstander is van het meer inzetten van LZV/ecocombi’s. “Deze voertuigen zijn beduidend minder belastend voor het milieu, dragen bij aan een betere benutting van de wegcapaciteit en geven mogelijkheden voor nieuwe logistieke concepten,” vertelt Remco Tekstra, secretaris Speciale Voertuigen. “Zo kunnen LZV’s tot 60 procent meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen, wat een CO2-reductie van gemiddeld maar liefst 27 procent kan opleveren en een kostenbesparing van 20 procent betekent.”

Grensoverschrijdend
Een belangrijke volgende stap is om ook grensoverschrijdend vervoer toe te staan. De voordelen van het concept komen daardoor immers nog beter tot hun recht. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een Benelux-proef die verkeer tussen België en Nederland mogelijk moet maken. Ook in Duitsland lopen inmiddels onderzoeken naar de effecten van de inzet van LZV’s/ecocombi’s.

Meer informatie: Remco Tekstra