Procedure controle aslastverdeling bij individuele toelating

26 maart 2015

De actuele procedure voor de controle op de aslastverdeling bij de individuele toelating van voertuigen in Nederland, is door de RDW nu verwerkt in de ‘wijze van keuren individueel’.

aslast

De ‘wijze van keuren individueel’ die toegepast moet worden bij de individuele toelating van voertuigen in Nederland, is sinds 1 juli 2014 aangepast vanwege de toen ook doorgevoerde wijzigingen in de Regeling Voertuigen.

Bij het onderwerp ‘massa’s en afmetingen’ (onderwerp nr. 48A) staat ook vermeld dat voldaan moet worden aan de bepalingen voor aslastverdeling uit Verordening 1230/2012. De toepassing daarvan ging echter gepaard met veel vragen en onduidelijkheden, zoals eerder gemeld in onze nieuwsbrief.

Intensieve afstemming met de RDW heeft geleid tot duidelijkheid over de werkwijze; sinds 1 maart 2015 wordt het ook echt toegepast bij de toelating.
In februari heeft de RDW op basis van de tot dan toe opgedane ervaringen nog een aantal wijzigingen aangebracht, waarvan de belangrijkste was dat de fabrikant / opbouwer / aanvrager van de keuring voortaan zelf mag aangeven waar het zwaartepunt ligt van de nuttige massa (en daar dus mee rekenen in de berekening).

De RDW heeft de procedure zoals die nu uiteindelijk luidt, verwerkt in de tekst van onderwerp ‘48A massa’s en afmetingen’ uit de wijze van keuren individueel. Die tekst (versie maart 2015) kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom