RDW neemt besluit over regeling restantvoorraad categorie L

2 april 2015

Er was enige onduidelijkheid over welke regeling restantvoorraad voor de gemotoriseerde twee-, drie- en lichte vierwielers (categorie L) toegepast kan worden met ingang van 1 januari 2016.

RDW logo

Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe kaderverordening voor de typegoedkeuring en het markttoezicht voor de categorie L in werking.

Het onderwerp regeling restantvoorraad categorie L is al uitgebreid besproken in de commissie Duurzaamheid en Techniek van afdeling Gemotoriseerde Tweewielers.

 

 

Nederland wilde bij het vervallen van Europese 2002/24 typegoedkeuringen de reguliere restantregeling toepassen die gebaseerd is op artikel 16 van kaderrichtlijn 2002/24 en een looptijd heeft van één jaar (12 maanden).

Mede op aandringen van ACEM heeft ook de Europese Commissie hier kritisch naar gekeken.

Ruimere looptijd
Begin maart is een brief van de Europese Commissie openbaar geworden. Daaruit blijkt duidelijk dat lidstaten de regeling restantvoorraad gebaseerd op artikel 44 van de nieuwe kaderverordening, met een ruimere looptijd van 24 (of 30) maanden, zouden moeten toepassen. RAI Vereniging heeft de RDW direct gevraagd of Nederland ook meegaat in de argumentatie van de juristen van de Europese Commissie.

Announcement Letter
Inmiddels heeft de RDW aan RAI Vereniging laten weten dat Nederland gehoor gaat geven aan de oproep van de Europese Commissie en vanaf 1 januari 2016 artikel 44 uit de nieuwe kaderverordening gaat toepassen voor de regeling restantvoorraad. De RDW werkt nog aan een aanpassing van haar Engelstalige ‘announcement letter’ aan de fabrikanten van oktober 2014.

Meer informatie: Eugène Moerkerk