Invoering kenteken landbouwvoertuigen nadert

9 april 2015

Minister Schultz van IenM aan de Tweede Kamer gemeld wanneer de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen wordt ingevoerd. Zij streeft naar introductie in begin 2017.

Schultz van Haegen

In haar brief aan de Tweede Kamer geeft de minister een gedetailleerd tijdpad en een overzicht van de hierbij betrokken regelgeving.

Februari 2017
Zij schrijft ernaar te streven om kentekenplicht voor tractoren en landbouwvoertuigen per februari 2017 in te voeren.

Daarmee geeft de bewindsvrouw bedrijven voor het bestaande voertuigenpark een heel jaar de tijd om te voldoen aan de kentekenplicht.

Gelijk speelveld
RAI Vereniging voerde een intensieve en langjarige lobby voor deze kentekenplicht, samen met collega-brancheorganisaties TLN en Cumela. Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen, is blij dat het in 2017 zover is. “Hierdoor is er eindelijk sprake van een gelijk speelveld tussen tractoren en bijvoorbeeld kiepwagens als het gaat om kentekening en eisen aan de veiligheid.”