Richtlijn Maten en Gewichten gepubliceerd

16 mei 2015

De Europese Commissie heeft in 2013 een voorstel gepubliceerd tot aanpassing van Richtlijn 96/53 inzake maten en gewichten in het internationale verkeer.

Via de nieuwsbrief en dit dossier hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van het voorstel in de Raad en het Europees Parlement, en over de inmiddels gestarte nadere uitwerking van bepalingen over aerodynamische voorzieningen (aan de achterzijde van voertuigen en op de cabine van de vrachtauto) en verkeersveiligheidsvoorzieningen aan de voorkant van de cabine.

 

Gepubliceerd
Inmiddels zijn alle discussies afgerond, hebben Commissie, Raad en Europees Parlement overeenstemming bereikt en is de wijziging van Richtlijn 96/53 gepubliceerd als Richtlijn 2015/719 in Publicatieblad L115 van 6 mei 2015. Deze publicatie kunnen leden hiernaast downloaden.

Ledenmail
Vandaag hebben de SV-leden een uitvoerige ledenmail ontvangen met een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Meer informatie: Kees Pereboom