Intensief overleg over toekomst autofiscaliteit

29 mei 2015

Na eerdere besprekingen tussen alle bij de autofiscaliteit betrokken partijen, is gisteren opnieuw de gehele dag zeer intensief overleg geweest tussen afdeling Auto’s van RAI Vereniging, ANWB, BOVAG, VNA en Natuur & Milieu.

autobelasting

De inzet van RAI Vereniging is steeds geweest dat een integraal en maatschappelijk zo breed mogelijk gedragen voorstel voor toekomstige autobelastingen verre de voorkeur verdiend.

Bij dit proces zijn uiteraard de Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur (jongstleden woensdag nog bijeen) ten nauwste betrokken.

Inmiddels tekenen zich de contouren van pakket waarin deze partijen zich kunnen vinden. Op dit moment raadplegen zij daarover de respectievelijke achterbannen.

Meer informatie: Wijnand de Geus