Wiebes beantwoordt Kamervragen fiscale behandeling plug-ins

4 juni 2015

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft inmiddels antwoord gegeven op de vragen die de CDA-kamerleden Omtzigt en Van Helvert stelden over over plug-in hybride auto’s.

elektrische auto

Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert waren vooral benieuwd hoe de staatssecretaris omgaat met de fiscale voordelen voor plug-ins die speciaal lijken te worden aangepast voor de Nederlandse grenswaarden voor gunstige bijtelling. Zij vroegen hem ook of hij de bijtelling voor dit soort auto’s al per 1 juli a.s. naar 15% kan brengen.

Wiebes zegt in zijn beantwoording dat versnelde aanpassing van de fiscale behandeling "niet aan de orde is".

Letterlijk zegt de bewindsman daarover:

"Ik heb in het najaar van 2014 de Kamer geïnformeerd over de noodzaak om aanvullende maatregelen voor het jaar 2016 voor de autobelastingen op te nemen. Dat pakket aanvullende maatregelen is, mede geïnspireerd door de voorstellen van de brede coalitie van autobranche (RAI, BOVAG en VNA), Natuur en Milieuorganisaties, VNO-NCW/MKB-Nederland en ANWB, in de derde nota van wijziging op het Belastingplan 2015 opgenomen en tijdens de behandeling van dat Belastingplan uitgebreid met uw Kamer besproken.

Voor het doorvoeren van aanvullende maatregelen naast de maatregelen die al zijn genomen, zie ik op dit moment zowel in als buiten uw Kamer weinig draagvlak. Daar komt bij, dat een versnelde invoering van de verhoging van het bijtellingspercentage van 7% naar 15% voor zowel de autobranche als de Belastingdienst op grote praktische bezwaren zou stuiten. Een versnelde invoering van de verhoging van 7% naar 15% per 1 juli 2015 – zoals door de vraagstellers voorgesteld –is om voorgaande redenen dan ook niet aan de orde. In de hiervoor aangehaalde Autobrief 2.0 zal het kabinet komen met voorstellen voor de periode na 2016."

RAI Vereniging heeft destijds ook direct naar beide Kamerleden gereageerd.

Meer informatie: Cees Boutens