Beperking recht op teruggaaf BPM bij export auto’s

18-06-2015

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de Fiscale Verzamelwet 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Voorgesteld wordt geen BPM-teruggaaf bij export van auto’s meer te verlenen op basis van een tijdelijke inschrijving van de auto in het buitenland.

belastingdienst