Beperking recht op teruggaaf BPM bij export auto’s

18 juni 2015

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de Fiscale Verzamelwet 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Voorgesteld wordt geen BPM-teruggaaf bij export van auto’s meer te verlenen op basis van een tijdelijke inschrijving van de auto in het buitenland.

belastingdienst

Voorgesteld wordt om artikel 14a van de Wet BPM aan te passen, zodanig dat geen teruggaaf van BPM wordt verleend in het geval een “kentekenbewijs is afgegeven op basis van een tijdelijke inschrijving van het motorrijtuig”.

 

Download
Wij ontvingen daarover uitvoeriger informatie van Loyens & Loeff, die leden van afdeling Auto’s hiernaast kunnen downloaden.

Meer informatie: Wijnand de Geus