Beantwoording Kamervragen over Autobrief

27 augustus 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft afgelopen dinsdag zijn antwoorden op de schriftelijke Kamervragen inzake Autobrief 2 aan de Tweede Kamer aangeboden. Gisteren heeft de Commissie strategische beleidsvoorbereiding van afdeling Auto’s de beantwoording inhoudelijk beoordeeld.

De complete Beantwoording van de Kamervragen kunt u hiernaast downloaden.

Graag brengen wij u op de hoogte van de volgende stappen naar het Tweede Kamer-debat over de Autobrief 2 op 3 september.

 

Vandaag hebben wij overleg met onze coalitiegenoten ANWB, BOVAG, VNA en Natuur & Milieu. Daarin zullen we hun bevindingen bespreken en de gezamenlijke strategie bepalen hoe wij de Tweede Kamer het beste kunnen benaderen over onder meer onderstaande punten.

Wij vinden dat onder meer de volgende zaken nadere aandacht verdienen.

BPM-afbouw
De zogenoemde autonome vergroening gaat harder dan de voorgestelde afbouw van de BPM, waardoor de prijzen zouden kunnen stijgen. De antwoorden van Wiebes geven nog steeds geen inzicht over de wijze van afbouw (in welk jaar en met welk percentage). Niet acceptabel, omdat dit opnieuw onzekerheden voor de markt creëert.

Autonome vergroening
De gemiddelde autonome vergroening wordt gesteld op ongeveer 3,5%. Dit betekent dat grenswaardes jaarlijks met ongeveer dit percentage worden bijgesteld. Naar ons oordeel is dit veel te hoog. Het is berekend op de daling van de afgelopen jaren, en die was veel sterker dan we kunnen verwachten in de komende jaren. Vooral voor de kleine/zuinige auto’s is deze autonome vergroening hoog. Volgens Autobrief 2 is de gemiddelde zuinige auto (A- en B-segment) in 2020 een auto met ongeveer 60 gram uitstoot en dat vinden wij niet realistisch.

Bijtelling
De bijtelling voor berijders van auto's van de zaak die ingezet zijn voor 2017 en een percentage kennen van 25% worden, ook na die datum, tegen dit percentage belast. Dit wordt als erg onrechtvaardig beoordeeld, omdat gelijke voertuigen die na 1 januari 2017 worden ingezet 3% minder bijtelling betalen. Wij betwijfelen sterk of dit juridisch wel kan en maken ons zorgen over uitgesteld koopgedrag van zakelijke auto’s in 2016.

Innovatiefonds
Nog steeds wordt er geen serieus werk gemaakt van een Innovatiefonds. De staatssecretaris schuift dit onderwerp door naar het ministerie van IenM. Wij betreuren dit en zullen onze eerdere boodschap met kracht herhalen dat een dergelijk fonds nodig is om nieuwe technologieën te stimuleren, met name voor de particuliere autokopers.

Meer BPM voor plugin-versie?
Wij vinden een BPM-verhoging voor alleen plugin-hybrides uiterst vreemd en vragen ons af dat juridisch wel een haalbare zaak is. Zoals bekend betalen benzine- en dieselauto’s hetzelfde tarief per gram CO2-uitstoot, maar voor plugin-hybrides gaan vanaf 2017 opeens andere tarieven gelden. Van een automodel waar zowel een hybride als een plugin-hybride model verkrijgbaar is betaalt de plugin straks in een aantal gevallen meer BPM dan de gewone versie, ondanks zijn lagere CO2-uitstoot!

Energieakkoord
Met de plannen zoals verwoord in Autobrief 2 worden de doelstellingen van het SER Energieakkoord niet gehaald.

Meer informatie: Wijnand de Geus