Autobrief 2 in Algemeen Bestuur Auto’s

3 juli 2015

Op 26 juni heeft het Algemeen Bestuur van afdeling Auto’s zich uitvoerig gebogen over de Autobrief 2. Daags daarvoor had ook de Commissie strategische beleidsvoorbereiding deze indringend tegen het licht gehouden en hierover al een inhoudelijk advies opgesteld.

Het Algemeen Bestuur kan zich goed vinden in het totaalbeeld van ‘slimmer belasten’ dat de Autobrief II biedt. Met de introductie van één uniform bijtellingstarief komt een einde aan de marktverstoring die de branche in de afgelopen zo gegijzeld heeft gehouden. En nog belangrijker wellicht voor de lange termijn er wordt een begin gemaakt met de afbouw van de BPM.

BPM-afbouw
Ondanks het feit dat beide maatregelen positief werden ontvangen is er ook zorg. Zo acht men de afbouw van de BPM symbolisch en ruim onvoldoende om te voldoen aan de door het kabinet zelf gestelde doelstellingen van minder fraude bij parallelle im- en export. Ook het tarief in de bijtelling voor 0-emmissievoertuigen acht het AB zo laag dat er weer een gerede kans is op toekomstige ongewenste marktverstoringen.

Op dit moment houden wij de effecten van het in de Autobrief 2 voorgestelde nauwkeurig tegen het licht en rekenen deze waar mogelijk door. De bevindingen daaruit zullen wij delen met Financiën en inbrengen bij de behandeling van de Autobrief in de Tweede Kamer. Deze wordt niet eerder dan medio augustus voorzien.

Slimmer stimuleren
Wat betreft ‘slimmer stimuleren’ via een EV-Innovatiefonds, maakt de Autobrief duidelijk dat de staatsecretaris vindt dat deze stimulering niet via de belastingen (anders dan met mrb-vrijstellingen dan wel -korting) moet gebeuren. Het oppakken van een fonds is neergelegd bij staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM, mogelijk samen met haar collega Kamp van EZ.

Zoet en zuur
Afgelopen dinsdag is een deel van de brede maatschappelijke coalitie opnieuw bijeen geweest om hun respectievelijke beoordelingen over de Autobrief II uit te wisselen en vervolgstappen te bespreken. Alle partijen zijn het erover eens dat er “zoet en zuur” in de Autobrief zit.

Belangrijkste aandachtspunt voor de coalitie zal de komende periode worden om het innovatiefonds daadwerkelijk te creëren en oplossingen aan te dragen voor de PHEV-markt die door de maatregelen in Autobrief II dusdanig hard geraakt worden dat men verwacht dat daar niet veel van over zal blijven.

Mantelovereenkomst ARN
In deze AB-vergadering is tevens de nieuwe collectieve ARN-overeenkomst voor de jaren 2016-2020 goedgekeurd. Kern daarvan is dat de recyclingbijdrage de komende jaren zal dalen. Daarover organiseerden wij op 2 juni ook een informatiebijeenkomst voor leden bij ARN in Tiel.

Meer informatie: Wijnand de Geus