Tweede Kamer wil passende helm voor speed pedelec

7 juli 2015

Tijdens het VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid in de Tweede Kamer op 2 juli hebben VVD en PvdA (samen een Kamermeerderheid) een motie ingediend waarmee zij de minister van IenM vragen om een geschikte helm voor de speed pedelec te introduceren.

Speed Pedelec

De partijen deden dit naar aanleiding van eerdere vragen over de speed pedelec en een geschikte helm.

Definiëren geschikte helm
Met deze motie vragen zij minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu expliciet om te doen wat we eigenlijk al aan het voorbereiden zijn: komen tot een definiëring van een geschikte helm voor de speed pedelec, anders dan een helm conform norm ECE 22.05 (bromfietshelm).

Minister ondersteunt
De minister heeft de motie positief ontvangen; zij noemde dat er samen met RAI Vereniging al wordt gekeken naar de ontwikkeling van een NEN-norm die helmen voor de speed pedelec expliciet te onderscheiden maakt en dat zij dit traject steunt en faciliteert.

Daarnaast gaf zij aan dat zij er, zodra deze norm er is, er alles aan zal doen om hier zo snel mogelijk in wetgeving naar te verwijzen. Dit is een toezegging die we al wel informeel (via de minister en via haar ambtenaren) hadden gehad, maar nu is deze dus expliciet aan de Kamer gedaan.

Constructief
RAI Vereniging is blij met de open en constructieve samenwerking met het ministerie van IenM, die nu ook politiek is geborgd.

Meer informatie: Sacha Boedijn

Zie ook ons Dossier Speed Pedelec