Vragen naar aanleiding van Autobrief 2

10 juli 2015

De Autobrief II wordt na het zomerreces in de Tweede Kamer behandeld. De brede maatschappelijke coalitie heeft in aanloop daarheen een aantal vragen geformuleerd.

Tweede Kamer

Kamerleden hebben wel de mogelijkheid om op dit moment al schriftelijke vragen in te dienen die, voorafgaand aan het parlementaire debat, schriftelijk zullen worden beantwoord door de staatssecretaris van Financiën.

De coalitie van BOVAG, ANWB, Stichting Natuur & Milieu, VNA en RAI Vereniging heeft ervoor gekozen om gezamenlijk een aantal concept-Kamervragen aan te bieden aan de diverse Kamerfracties.

 

Daarmee laat de coalitie onder meer aan de Tweede Kamer zien dat zij nog steeds verenigd is in haar opvattingen over de vormgeving van toekomstige autobelastingen.

Download
De concept-Kamervragen kunnen leden hiernaast downloaden.

BPM
De vragen zijn technisch van aard omdat het hier om een toelichtende vragenronde voor Kamerleden gaat. Belangrijk punt is om meer duidelijkheid te krijgen over de exacte wijze van de BPM-afbouw en waarom de autonome vergroening zo hoog is ingeschat.

Fonds
In deze concept-Kamervragen is weinig aandacht voor het zogenaamde EV-Innovatiefonds, een andere belangrijke wens van de coalitie. Omdat in Autobrief II is opgenomen dat de staatssecretaris van Milieu hierover de Tweede Kamer zal gaan berichten wordt dit onderwerp momenteel ook met het ministerie van IenM (en met EZ) besproken.

Naar verwachting kunnen wij u volgende week berichten welke Kamervragen feitelijk zijn gesteld.

Meer informatie: Wijnand de Geus