RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard

20 augustus 2015

Producenten en importeurs van autobanden hebben naast het Besluit beheer autobanden nu ook te maken met een wettelijk verplichte afvalbeheersbijdrage die betaald dient te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu.

recycling autobanden

Al geruime tijd worden in Nederland alle gebruikte banden uit de vervangingsmarkt door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde manier verwerkt.

Onlangs heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december 2019.

Ten minste tot en met 2019 dient voor iedere nieuwe autoband die op de Nederlandse markt gebracht wordt de afvalbeheersbijdrage betaald te worden aan de Stichting Fonds Band en Milieu. RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse Besluit beheer autobanden.

Producentenverantwoordelijkheid
Alle producenten en importeurs van autobanden dienen deel te nemen aan het RecyBEM-systeem; zij zijn verplicht om per nieuwe autoband een afvalbeheersbijdrage af te dragen. Datzelfde geldt voor producenten en importeurs van caravans en aanhangwagens.

Hierbij is de producent degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden worden vervaardigd en als eerste in Nederland aan een ander ter beschikking worden gesteld. De importeur is degene onder wiens verantwoordelijkheid in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf autobanden binnen Nederlands grondgebied worden gebracht en als eerste aan een ander ter beschikking worden gesteld.

Algemeen verbindend
Met de algemeen verbindend verklaring van het RecyBEM-systeem zijn zowel de oorspronkelijke partijen als de niet bij de Vereniging BEM aangesloten producenten en importeurs, ten minste tot en met 31 december 2019 aan het RecyBEM-systeem gebonden. Ook nieuwe producenten en importeurs zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Vereniging Band en Milieu.

Deelnemers ARN
Auto-importeurs die via RAI Vereniging deelnemen aan het ARN-systeem en voor nieuwe personen- en bestelauto’s reeds een recyclingbijdrage betalen vervullen op deze wijze al hun verantwoordelijkheid. Voor de banden op een nieuwe auto wordt dus geen heffing door RecyBEM gedaan. ARN zorgt voor de inzameling en verwerking van deze banden via de ARN-systematiek in samenwerking met de autodemontagebedrijven en bandenverwerkers.

Meer informatie: Eugène Moerkerk