Wiebes: BPM-afbouw geldt niet voor motorfietsen

27 augustus 2015

Staatssecretaris Wiebes heeft afgelopen dinsdag zijn antwoorden op de schriftelijke Kamervragen inzake Autobrief 2 aan de Tweede Kamer aangeboden.

BMW GS

Daarin lezen wij, onder veel meer, in zijn antwoorden ook (op vraag 18, pagina 10 van de download hiernaast) dat de afbouw van de BPM niet geldt voor motorfietsen.

Vraag:
Geldt de verlaging van de BPM voor alle voertuigen die BPM-plichtig zijn, inclusief motorfietsen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord:
In Autobrief II wordt een aantal maatregelen in de BPM voorgesteld. Naast een verlaging van de BPM wordt onder meer de CO2-afhankelijkheid van het systeem in de BPM verminderd door verhoging van de vaste voet en vermindering van het CO2-afhankelijke deel en komt er een afzonderlijke tarieftabel specifiek voor PHEV’s.

Het gehele pakket maatregelen in Autobrief II is budgettair neutraal binnen het autodomein. Mede als gevolg hiervan gelden de hiervoor aangekondigde maatregelen, waaronder de verlaging van de BPM, alleen voor de personenvoertuigen exclusief motorfietsen.

Meer informatie: Gemma Warmerdam