Wijziging eisen stootbalk (R58)

28-08-2015

Duitsland heeft in 2012 voorstellen gedaan tot aanpassing van Reglement 58 (stootbalk achterzijde). Daar was veel kritiek op. Er zijn vervolgens tegenvoorstellen gedaan, en na veel discussie heeft de verantwoordelijke werkgroep van WP29 van de ECE nu een wijzigingsvoorstel aangenomen en dat voor formele afhandeling naar WP29 gestuurd.

stootbalk