Tweede Kamer debatteert over Autobrief II

3 september 2015

Vandaag sprak de Tweede Kamer over de Autobrief II. In het debat, waarbij D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, ChristenUnie vertegenwoordigd waren, kwamen alle vragen en suggesties van RAI Vereniging aan bod. Een korte impressie.

Tweede Kamer

In zijn beantwoording heeft staatssecretaris Wiebes veelal verwezen naar de uitwerking van de Autobrief II in een wetsvoorstel later dit jaar. Voor volledig uitgekristalliseerde antwoorden moeten we dus daarop wachten.

Conclusie na dit debat, dat overigens nog een politiek vervolg krijgt voor het indienen van moties, mag zijn dat de Autobrief II gemakkelijk door de Tweede Kamer zal gaan. Of dat ook geldt voor de Eerste Kamer is nog niet duidelijk en een stuk onzekerder.

Hoogtepunten
De precieze wijze van de BPM-afbouw wordt duidelijk gemaakt in genoemd wetsvoorstel. Wiebes zegde in één adem toe dat kleine auto’s niet duurder worden. Dat is een punt wat wij zeer scherp zullen volgen, want vooralsnog is ons beeld anders.

Op het punt van het sneller invoeren van een verzwaarde mrb voor roetfilterloze auto’s en busjes zegde de staatsecretaris toe om nogmaals te onderzoeken of dit niet eerder kan dan 2019. De Tweede Kamer riep hem ook op om te bezien of milieuzones kunnen worden gestopt als deze maatregel van kracht wordt.

Het innovatiefonds, Wiebes heeft het liever niet over een fonds, blijft een onderwerp voor zijn collega Mansveld van IenM. Zij zal dit samen met de Uitvoeringsagenda Brandstofvisie aan de Kamer voorleggen.

Wiebes zegde aan Pieter Omtzigt (CDA) toe in het wetsvoorstel uitgebreid terug te komen over de consequenties in het voorgestelde fiscale systeem als in 2017 de EU-testcyclus voor CO2 wordt aangepast.

Op momenten leek het een ‘Tesla-debat’, zo vaak werd expliciet over dit merk gesproken, vooral in combinatie met het plafond van 50.000 euro (zogenoemde ‘cap’) voor de bijtelling. “Iedereen is wel drie keer gebeld door Tesla”, aldus Wiebes. Een heikel punt lijkt dat het invoeren van zo'n plafond wel voor elektrische auto's maar niet voor auto's op waterstof zou gelden. Daarmee komt de bewindsman juridisch op glad ijs.

Meerdere, oppositiepartijen zetten vraagtekens bij het verlagen van het bijtellingstarief naar 22%. In de Tweede Kamer wordt dit punt geen halszaak omdat VVD en PvdA elkaar hier vasthouden, maar in de Eerste Kamer kan dit wel een belangrijk punt worden.

Waterbed
Wiebes gaf herhaaldelijk aan dat hij niet van zins is om in Nederland fiscaal te stimuleren als de CO2-winst die dat oplevert door het waterbed-effect in Europa weer weggestroomd. Letterlijk zei hij daarover: EU-bronbeleid werkt, want het is verantwoordelijk voor 80 % van de behaalde CO2-winst. Slechts 20 % komt op het conto van subsidies en die winst lekt dan ook nog eens weg.

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de industrie complimenten kreeg voor de snelheid waarmee CO2 wordt gereduceerd. Wiebes prees bij herhaling de ‘onwaarachtige stappen’ die de auto-industrie heeft gezet in het zuiniger maken van auto’s in de achterliggende periode.

Meer informatie: Cees Boutens