Tarieven RDW in 2016

23 september 2015

De concept-tarieven van de RDW voor 2016 zijn, op vertrouwelijke basis, al aan ons bekendgemaakt. Nagenoeg alle tarieven op het gebied van toelatingen en keuringen blijven hetzelfde als in 2015.

Munten en bankbiljetten

De tarieven van de RDW voor het komende jaar worden volgens een vast patroon behandeld.

Het concept wordt in september op vertrouwelijke basis aan de brancheorganisaties gestuurd, en dan in klein comité besproken met de branche (RAI Vereniging, BOVAG, TLN). Commentaren vanuit de branche worden al dan niet nog meegenomen.

Vervolgens wordt het voorstel van de RDW aan het Ministerie van IenM gestuurd, die dan maximaal 6 weken de tijd hebben om een reactie te geven. De RDW houdt doorgaans als uiterste reactie termijn van het Ministerie aan: half november.

Vrijwel ongewijzigd
Nagenoeg alle tarieven op het gebied van toelatingen en keuringen blijven hetzelfde als in 2015; we noteren minieme stijgingen bij de kentekencard.

Zodra het Ministerie goedkeuring heeft gegeven danwel er ander nieuws te melden is, zullen wij u daarover informeren. Officiële publicatie in de Staatscourant volgt dan eind december.

Download
Leden van RAI Vereniging kunnen de concept-tarieven hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom