Bijeenkomst Merkoverleg Onderwijs

01-10-2015

Deze week vond weer het Merkoverleg Onderwijs (MO) plaats, met en voor trainingsmanagers van importeurs. Op de agenda onder meer 'NexTechnician' en Stichting Mobiliteitsleren (SML).

leerlingen

Tijdens dit overleg, dat vier keer per jaar wordt georganiseerd door RAI Vereniging en BOVAG, komen de trainingsmanagers samen met de onderwijsinstellingen IBKI en Innovam om onderwerpen te bespreken op het gebied van scholing en bijscholing, speciaal gericht op het merkkanaal.

NexTechnician
Dit keer stond was er tijd ingeruimd voor een presentatie over het project NexTechnician in Amsterdam. Daar wordt op dit moment intensief samengewerkt tussen ROC, lokaal georganiseerd bedrijfsleven en Innovam. Doel is om gezamenlijk te komen tot een modern opleidingshuis mobiliteitstechniek voor leerlingen, maar ook voor na- en bijscholing.

De leden van het Merkoverleg reageerden er enthousiast op en zagen mogelijkheden om dergelijke initiatieven ook in andere regio's te laten starten. Onderstreept werd dat het een echt lokaal initiatief moet zijn, dat niet wordt aangestuurd door importeurs.

Stichting MobiliteitsLeren
Als NexTechnician goed loopt, is in die regio's tussen ROC’s en lokale dealerbedrijven een robuuste samenwerking georganiseerd. Dat kan tevens een goed 'middel' zijn om Stichting MobiliteitsLeren (SML) succesvol te kunnen uitrollen: les- en leermiddelen maken ondersteund door importeursinformatie.

Deze leermiddelen zullen dan nauw aansluiten bij ROC’s die al (via NexTechnician-wijze) samenwerken met dealers. Onderdeel van SML is immers het ontsluiten van les- en leermateriaal, van importeurs naar opleidingscentra, om het kennisniveau van afgestudeerden nog beter te laten aansluiten op het gewenste niveau van werknemers in de branche.

Voor meer informatie of om als deelnemer aan te melden kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Onderwijs & Ontwikkeling.