Tweede ronde Kamer over Autobrief II

1 oktober 2015

Woensdag sprak de Tweede Kamer in een tweede ronde over de Autobrief II. Daarin waren moties van diverse fracties aan de orde. Als we kort-door-de-bocht gaan: slechts een daarvan zal waarschijnlijk worden aangenomen.

Tweede Kamer

Om met de conclusie uit deze tweede ronde (als vervolg op het Algemeen Overleg van 3-9) te beginnen: een motie van Ed Groot (PvdA) is kansrijk.

Staatssecretaris Wiebes reageerde er positief op gaf deze het label ‘oordeel Kamer’. Daardoor lijkt het waarschijnlijk dat er een kamermeerderheid voor zal zijn, omdat een van de coalitiepartijen deze motie steunt.

Volgende week wordt er over gestemd.

Activeren particuliere EV-markt
De motie Groot roept op om het Formule E-Team te vragen voor het einde van het jaar met een plan te komen om de particuliere markt te activeren. Ook moet er verder aan laadinfrastructuur worden gewerkt. Dit voorstel gaf de staatssecretaris de kwalificatie ‘Oordeel Kamer’, want daarbij gaat het om niet-fiscale stimulering, wat buiten de scope van Financiën valt.

Een andere motie van Groot stelt voor om als basis voor belastingvoordelen het praktijkverbruik te nemen en niet de resultaten van de EU-testcyclus. Dat ontraadt Wiebes, want dat is (op korte termijn) niet haalbaar.

Ontraden
Alle andere moties worden door de bewindsman ‘ontraden’ en die gaan het dan waarschijnlijk ook niet halen. Wiebes toonde tijdens deze behandeling opnieuw zeer goed in dit dossier te zitten.

Vervolg
Na de stemmingen volgende week gaan de ambtenaren van het Ministerie van Financiën aan de slag om de plannen uit de autobrief II te vertalen in wetsteksten. De verwachting is dat de concept-wet voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Meer informatie: Cees Boutens