Meldplicht datalekken

15 oktober 2015

De Nederlandse overheid werkt aan betere bescherming van de privacy van burgers. Met ingang van 1 januari 2016 treedt een wijziging in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp, artikel 34a) in werking die gaat over het verplicht melden van persoonsgegevens die in onbedoelde handen terecht zijn gekomen.

datalek

Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘brede meldplicht’. Naar verwachting zullen organisaties hun gegevens beter beveiligen om te voorkomen dat ze door het lekken van privacygevoelige gegevens negatief in het nieuws komen.

De wijziging in de meldplicht datalekken geeft het Collega Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen.

 

Wanneer relevant?
Als u vanuit uw bedrijf persoonsgegevens verzamelt om zakelijk te gebruiken of te verwerken, wordt u door de Wbp beschouwd als “verantwoordelijke” en is deze regelgeving voor u relevant. Dat geldt ook als u iemand anders de door u verzamelde gegevens laat verwerken, “bewerker” blijft u verantwoordelijk en is het onderstaande voor u relevant.

Download
In het document hiernaast vinden leden uitvoerige informatie over de wijziging van de Wbp.

Dossier
Stichting SIMS, die onder veel meer voor de branche informatie beschikbaar maakt over privacy en persoonsgegevens, maakte eerder een uitvoerige informatieset “Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de mobiliteitssector” leden van RAI Vereniging en BOVAG. U vindt deze in ons dossier Privacy en Persoonsgegevens.