Landbouwvoertuigen krijgen kenteken

23 oktober 2015

Vanaf 2017 hebben landbouwvoertuigen een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van IenM ingestemd met de invoering van de kentekenplicht voor tractoren en mobiele machines.

truckende tractor

Met de invoering van dit zogenaamde T-kenteken voldoet Nederland aan de Europese APK-verplichting voor snelle tractoren, die in 2018 in werking treedt.

Daarnaast kan voor snelle tractoren dankzij de kentekening een snelheidsverhoging worden doorgevoerd naar 40 km/u, op wegen waar dat volgens de wegbeheerder veilig is. Voor tractoren geldt nu nog een snelheidslimiet van 25 km/u.

Met het kenteken wordt ook de handhaving vereenvoudigd. De politie kan aan de hand van het kenteken beter optreden bij gevaarlijk rijgedrag, en controleren of het voertuig verzekerd is, wat het maximum laadvermogen is, en of de tractor een ontheffing heeft om op een bepaalde weg te mogen rijden.

De kentekenplicht zal gelden voor alle tractoren en mobiele werktuigen. Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 voertuigen en landbouwaanhangers (150.000) waarmee 40 km/u gereden gaat worden.

45 km auto’s
De definitie voor MMBS-en wordt vervangen door de nauwere definitie ‘rijdende werktuigen’. Dat betekent voor de zogenoemde ‘45 km auto’s’ dat die vanaf het ingaan van deze nieuwe regels niet meer onder deze definitie kunnen worden toegelaten.

Uitgezonderd
De voertuigen die zijn uitgezonderd voor het op 1 juli 2015 ingevoerde T-rijbewijs, zoals straatveeg- en maaimachines smaller dan 1.30 meter, zijn ook uitgezonderd voor het T-kenteken. Daarnaast zijn voor de kentekenplicht alle tractoren en mobiele werktuigen met een maximum constructiesnelheid van 6 km/u uitgezonderd. Hier gaat het bijvoorbeeld om wegenbouwmachines of hoogwerkers.

Aanhangwagens
Een aanhangwagen, en daarmee de combinatie, mag alleen sneller rijden dan 25 km/u als hiervoor door de constructeur is aangegeven dat zijn constructiesnelheid hoger is (in de conversieperiode). De aanhangwagen krijgt dan een eigen kenteken.

Er zullen toelatingseisen en permanente eisen worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat deze voertuigen ook daadwerkelijk veilig zijn voor een hogere snelheid dan 25 km/u. Naar verwachting zal het merendeel van het huidige aanhangwagenpark 25 km/u als maximumsnelheid hebben.

RAI Vereniging is nauw betrokken bij het overleg tussen belanghebbende (branche)organisaties en de overheid over de ins-and-outs van invoering van de kentekenplicht. Daarover wordt op 9 november aanstaande verder gesproken.

Planning
De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.

Gelijk speelveld
RAI Vereniging voerde sinds 2011 een intensieve lobby voor deze kentekenplicht, samen met collega-brancheorganisaties TLN en Cumela. Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen, is blij dat het nu bijna zover is. “Hierdoor is er eindelijk sprake van een gelijk speelveld tussen tractoren en bijvoorbeeld kiepwagens als het gaat om kentekening en eisen aan de veiligheid.”

Meer informatie: Remco Tekstra